คาดเด็กไทยอีก20ปี อ้วนเตี้ยแคระแกร็น

โดย
| |
อ่าน : 6,139

เหตุอัดขนมถุงเมินผัก

 

          นพ.สมศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย์  รองอธิบดีกรมอนามัย  เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  "โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย"   ว่าข้อมูลวิจัยในรอบ  12  ปีที่ผ่านมาระหว่างปี  2540-2552  พบว่า  เด็กไทยมีระดับเชาวน์ปัญญาและการพัฒนาการสมวัยต่ำลง   โดยค่าเฉลี่ยระดับเชาวน์ปัญญาลดลงจาก   91  เหลือ   88  ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ที่  90-110  และยังต่ำกว่าระดับ  104  ซึ่งเป็นระดับเชาวน์ปัญญาของเด็กๆ  ในประเทศที่พัฒนาแล้ว  ปัญหาหลักคือเด็กไทยได้รับโภชนาการที่ไม่เหมาะสม   มีผลวิจัยระบุว่า  เด็กวัยก่อนเรียนและเด็กวัยเรียนติดอาหารรสหวาน  มัน  เค็ม  กินขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลมเป็นประจำเพิ่มขึ้น  และเด็กวัยเรียนกินผักเพียงวันละ  1  ช้อนครึ่งเท่านั้น  ทั้งที่ควรกินไม่ต่ำกว่าวันละ  12  ช้อนต่อวัน

 

          "ที่น่าตกใจเด็กไทยซื้อขนมกินเฉลี่ยคนละ  9,800  บาทต่อปี  ซึ่งสูงกว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเพียงคนละ  3,024  บาทต่อปี  พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้เด็กไทยมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการทั้งขาดและเกิน  โดยกรมอนามัยคาดว่าในปี  2558  จะมีเด็กอ้วนสูงร้อยละ  20  หรือ  1  ใน  5  ของเด็กวัยก่อนเรียน  และ  1  ใน  10  ของเด็กวัยเรียน  ทำให้อนาคตเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในวัยกลางคนจะเสี่ยงเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ  อาทิ  โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด"

 

          ด้าน  นพ.ณรงค์  สายวงศ์  อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า  ผลการศึกษาพบว่าเด็กที่ขาดสารอาหารมีรูปร่างเตี้ยแคระแกร็น  เมื่อโตขึ้นจนถึงอายุ  8-10  ปี จะมีสติปัญญาและผลการเรียนต่ำกว่าเด็กที่ไม่เตี้ยแคระแกร็น  อีกทั้งจะมีระดับสติปัญญาต่ำและมีความสามารถในการสร้างรายได้น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับเหมาะสมตามวัย

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

 

update: 16-02-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: กิตติยา ธนกาลมารวย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม