อสม.กับภารกิจช่วยชาติ หยุดโควิด-ดึงคนอยู่บ้าน

| |
อ่าน : 1,244

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

อสม.กับภารกิจช่วยชาติ หยุดโควิด-ดึงคนอยู่บ้าน thaihealth

แฟ้มภาพ

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีทั้งสิ้น 1 ล้าน 5 หมื่นคน ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ถือเป็นบุคคลสำคัญ ที่จะช่วยดูแลสุขภาพให้กับคนในชุมชน โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด การสร้างความเข้าใจและช่วยสอดส่อง ดูแล คนในชุมชน ถือเป็นสิ่งสำคัญ ในการชะลอการแพร่ระบาดของโรคได้

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. มีบทบาทหลักคือการช่วยดูแลสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ ดั่งคำขวัญที่ว่า "แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข" เนื่องจากพื้นที่ที่มีประชากรจำนวนมาก อสม. ถือเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญที่จะคอยส่งข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐลงไปในพื้นที่ ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขมีจำนวน อสม. ทั้งสิ้น 1 ล้าน 5 หมื่นคน ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดย อสม. 1 คน จะดูแลประชากรในละแวกใกล้เคียงจำนวน 20 หลังคาเรือน มีหน้าที่คอยให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรคง่ายๆ ช่วยงาน รพ.สต. ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่บ้าน ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค

"อสม. ถือเป็นกำลังหลักของกระทรวงสาธารณสุข เป็นสิ่งดีๆ ที่ทำให้ระบบสาธารณสุขไทยเข้มแข็งมีชื่อเสียงระดับโลก โดยเฉพาะเรื่องการสาธารณสุขมูลฐานที่ลงไปสู่ชาวบ้าน และการส่งเสริมป้องกันโรค ต่างๆ เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ. 2563 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีการประกวด อสม. ดีเด่นขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติ์ให้กับอาสาสมัครที่ทุ่มเทช่วยงานด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งการประกวดจะมีตั้งแต่ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จังหวัด จนถึงระดับประเทศ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติจะได้รับการเชิดชูเกียรติ์และได้รับการเสนอให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย"

นายแพทย์ธเรศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีอายุการทำงานครบ 10 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีแผนยุทธศาสตร์ที่จะปฏิรูปและพัฒนาเรื่องของทิศทางองค์ความรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร การเสริมสมรรถนะ และเรื่องคุณสมบัติ โดยมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้ อสม. ที่ชราภาพแต่มีองค์ความรู้ปรับเปลี่ยนหน้าที่การทำงานไปเป็นผู้ให้ความรู้กับ อสม. รุ่นใหม่ แทนการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชน ส่วนเรื่องกฎหมาย สบส. มีแนวคิดที่จะร่าง พรบ. ให้มีกองทุนสำหรับอสม. ใช้ในการปฏิบัติงานด้วย

         

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ป้ายกลางแจ้ง สื่อสารธารณเพื่อสังคม รณรงค์ เผยแพร่ สร้างเสริมสุขภาพ  เติบโต  โครงการ ธรรมะ ทำมะ 2  โรงเรียนราชวินิตบางเขน  Creative Community Center  การเก็บภาษี  การเดินทางของความสุข  ไขมันในเลือดสูง  ลงทุนเพื่อการออม  ปุ๋ยสูตรพิเศษ  การสอนลูกใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ฤดูฝน สุขภาพหน้าฝน ระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคท้องเสีย โรคหวัด หน้ากากอนามัย มีไข้ มีน้ำมูก ไอจาม ไข้เลือดออก แพ้ยา เชื้อไวรัส ท้องร่วง สวมหน้ากาก แอโรบิก วิ่ง เดิน ขี่จักรยาน ทำให  World No Tobacco Day  การบังคับพวงมาลัย  ดูแลสิ่งแวดล้อม  สมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย  ผลิตภัณฑ์นม  การสุ่มตัวอย่าง  ผักสด  ค่ายบุรฉัตร  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม