ปรับการให้บริการ สายเลิกบุหรี่ 1600

| |
อ่าน : 1,234

ที่มาและภาพประกอบจาก สายเลิกบุหรี่ 1600

ปรับการให้บริการ สายเลิกบุหรี่ 1600 thaihealth

27 มีนาคม  2563 เป็นต้นไป สายเลิกบุหรี่ 1600 ขอปรับการให้บริการโดยแจ้งเบอร์ติดต่อกลับ หลังเสียงสัญญาณรับฝากข้อความ หรือส่งข้อความแจ้งเบอร์ติดต่อกลับทาง Facebook Fan Page สายเลิกบุหรี่ 1600 เพื่อปฏิบัติตามนโยบายยับยั้งการแพร่เชื้อ COVID-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม