ดึงชุมชนท้องถิ่น ทำแผนเชิงรุกสู้ภัยโควิด-19

โดย
| |
อ่าน : 879

ที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์ออนไลน์

ดึงชุมชนท้องถิ่น ทำแผนเชิงรุกสู้ภัยโควิด-19 thaihealth

แฟ้มภาพ

พื้นที่ในระดับตำบลและชุมชนท้องถิ่น เป็นส่วนสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด-19 พอช.จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย จึงจัดทำแผนเชิงรุกป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่ในระดับพื้นที่ พร้อมมาตรการฟื้นฟู และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ

นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผอ.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พอช.ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีในท้องถิ่น

เช่น สภาองค์กรชุมชนตำบล กองทุนสวัสดิการชุมชน เครือข่ายบ้านมั่นคง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดทำแผนงานในการต่อสู้กับโควิด-19 โดยเน้นพื้นที่ปฏิบัติการในระดับตำบลและชุมชน เพราะชุมชนถือเป็นด่านหน้าที่จะต้องเผชิญกับวิกฤตในครั้งนี้

“พอช.จะใช้กลไกต่างๆ ที่มีอยู่ทั้ง 77 จังหวัดร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เช่น สปสช. สช. สสส. ลงไปทำงานในชุมชนในระดับตำบลร่วมกับท้องถิ่น เช่น รพ.สต. อสม. อบต. โดยมี 1.แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เป็นแผนเชิงรุก เพื่อป้องกัน ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ และ 2.แผนรับมือผลกระทบจากผู้ตกงานที่กลับคืนสู่ชุมชน รวมทั้งผลกระทบจากภัยแล้ง

เช่น การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยในปีนี้ พอช.มีแผนการและงบประมาณที่จะดำเนินการได้เลยจำนวน 1,300 ตำบลทั่วประเทศ ผ่านโครงการและกลไกที่ พอช.มีอยู่ เช่น สภาองค์กรชุมชนตำบล โครงการบ้านมั่นคง บ้านพอเพียงชนบท พื้นที่ตำบลเศรษฐกิจและทุนชุมชน” ผอ.พอช.กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม