ยโสธร เข้มมาตรการควบคุมโควิด-19

โดย
| |
อ่าน : 167

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ยโสธร เข้มมาตรการควบคุมโควิด-19 thaihealth

การระบาดของโควิด-19 เริ่มพบในพื้นที่ต่างจังหวัด ทางสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จึงได้วางแนวทางการป้องกัน และช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

นายปกาสิต โอวาทกานนท์ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร แจ้งว่าด้วยขณะนี้สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ของประเทศไทยอยู่ในระยะที่ 2 คือเริ่มมีการติดเชื้อจากคนไปสู่คนภายในประเทศ และได้ยกระดับการแจ้งเตือนการระบาดของโควิด-19 เป็นระยะที่ 3 คือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด เพื่อเป็นแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จึงได้มีแนวทางในการป้องกันและแนวทางการดำเนินสุขภาพจิตโควิด-19 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานและในพื้นที่ ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จึงเสนอแนวทางในการดำเนินงานสุขภาพจิต กับการป้องกัน โควิด-19 ให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม