ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือโควิด-19

โดย
| |
อ่าน : 209

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์

ทุกจังหวัดเตรียมการเฝ้าระวังโควิด-19 thaihealth

แฟ้มภาพ

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยรุนแรงขึ้น ทำให้หน่วยงานด้านการสาธารณสุข เร่งทำความเข้าใจ พร้อมแนะแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย โดยเฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัด ที่มีคนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการสร้างการรับรู้ของประชาชนต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ในแต่ละจังหวัดว่า กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการใน 3 ด้าน ได้แก่ การควบคุมป้องกันโรค ลดการแพร่ระบาด ซึ่งเดิมควบคุมได้ดี แต่มีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น มาจากสนามมวย และสถานบันเทิง และแรงงานที่กลับจากต่างประเทศ

ด้านการรักษา ต้องมีความพร้อม เตียง อุปกรณ์การแพทย์ ยา ชุดป้องกันตนเอง รวมทั้งเตรียมโรงพยาบาลสนาม หอผู้ป่วยแยกเฉพาะโรค สถานที่ หรือโรงแรมรองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย และขวัญกำลังใจของบุคลากร ค่าเสี่ยงภัยได้โอนไปตามเขตสุขภาพเรียบร้อย ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย และให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบการดำเนินงาน

ขณะนี้ประชาชนที่ทำงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก มีโอกาสเกิดการแพร่กระจายเชื้อ ได้ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เฝ้าระวังติดตาม โดยสำรวจผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา และให้อาสาสมัครสาธารณสุข ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว แยกตนเองอยู่บ้าน 14 วัน งดกิจกรรมรวมกลุ่ม สังสรรค์ หากพบมีคนป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแจ้งข้อมูลข่าวสารมายังส่วนกลางโดยเร็ว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม