หยุดสูบ ลดเสี่ยงโควิด-19

| |
อ่าน : 1,794

ที่มา : สสส

ภาพประกอบจาก สสส.

หยุดสูบ ลดเสี่ยงโควิด-19 thaihealth

เเฟ้มภาพ

 หมอหทัย เตือน สิงห์อมควันมีความเสี่ยงติดโควิด-19 มากกว่าคนไม่สูบ ไม่อยากเสี่ยงควรเลิกบุหรี่ทันที 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ดร.นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และประธานรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (2550-2551) เปิดเผยว่า ได้มีรายงานวิจัยที่พบว่าผู้สูบบุหรี่ทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ มีผลทำให้ปอดอ่อนแอ ส่งผลให้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้ง่ายขึ้น กลุ่มผู้ที่รายงานเรื่องนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งจาก สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยจากสหราชอาณาจักร คือ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ มหาวิทยาลัย Trent และ ศ.เดอร์ เลวิส แห่งมหาวิทยาลัยแวนเซีย ส่วนจากสหรัฐฯ คือ ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก โดยได้ทำการทดลองในหนูทดลอง พบว่า นิโคตินที่ผ่านเข้าปอดหนูทดลอง มีผลทำให้ลดประสิทธิภาพการทำงานของปอด ปอดกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ช้าลง ส่งผลให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น 

“ช่วงเวลาที่โลกกำลังมีการระบาดของโรคนี้ จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่นักสูบบุหรี่ไทย จะเลิกสูบบุหรี่ เพื่อป้องกันตัวเองจากโควิด-19 และเพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่งการเลิกสูบบุหรี่จะช่วยฟื้นฟูปอดให้กลับมาแข็งแรงและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้สูบบุหรี่ที่มีจิตใจเข้มแข็ง สามารถเลิกสูบได้ด้วยการหักดิบเลิกสูบ ส่วนผู้สูบที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 (โทรฟรีทุกเครือข่าย) ดร.นพ.หทัย ชิตานนท์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม