ชูพลังสตรี ช่วยเฝ้าระวังโควิด-19

โดย
| |
อ่าน : 535

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้าออนไลน์

ชูพลังสตรี ช่วยเฝ้าระวังโควิด-19 thaihealth

แฟ้มภาพ

สตรีไทยร่วมแสดงพลังสนับสนุนมาตรการป้องกัน COVID-19 ร่วมกันปกป้องตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น พร้อมดำเนินการสอนและเย็บหน้ากากผ้า เพื่อแจกจ่ายให้กับภาคีเครือข่ายในชุมชนและส่วนราชการ

นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี (กสส.) ซึ่งมีคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์เป็นประธานกรรมการ โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้หารือเกี่ยวกับการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงพลังของสตรี ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น

พบว่า สตรีไทยมีบทบาทในด้านการส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในระดับชุมชน เช่น การทำอาหารและขนมไทยการแต่งกายแบบไทยที่เป็นเอกลักษณ์และมีความสวยงาม ในด้านแรงงาน แม้ว่าสตรีต้องทำหน้าที่เป็นแม่บ้าน แต่ยังเป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีบทบาทสำคัญ ในการสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัว เช่น กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้า กลุ่มอาชีพสตรีหัตถกรรมเครื่องเงิน ซึ่งแรงงานสตรีส่วนใหญ่มีความละเอียดอ่อน และในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อจำหน่ายสินค้าออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มสตรียังมีความมุ่งมั่นและมีจุดยืนในการเป็นเครือข่าย เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีด้านแรงงานอย่างเข้มแข็งด้วย

นางสาวอุษณี กล่าวต่อไปว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ซึ่งมีแนวโน้มการแพร่กระจายที่เพิ่มมากขึ้น และรัฐบาลได้กำหนดมาตรการลดการแพร่ระบาดรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เชิญชวนให้สตรีเข้ามามีบทบาทอย่างแข็งขัน ในการร่วมกันปกป้องตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงเป็นผู้ให้กำลังใจและดูแลคนในครอบครัว โดยปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น การทำความสะอาดบ้านเพื่อให้ปลอดเชื้อ การจัดหาหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การจัดเตรียมเจลล้างมือ การจัดสำรับอาหารเฉพาะบุคคล

การเว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้มีความใกล้ชิดกัน การงดเว้นการออกงานสังคมที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก รวมถึงการเฝ้าระวังสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว และรีบแจ้งเหตุเมื่อพบว่ามีอาการผิดปกติ นอกจากนี้ สตรียังมีบทบาทสนับสนุนมาตรการเหลื่อมเวลาทำงาน และการทำงานที่บ้าน มีการจัดเตรียมระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อการประชุมทางไกล เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ดำเนินโครงการ “สค. รั้วครอบครัวป้องกันภัย COVID-19” ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง ร่วมกับกลุ่มอาชีพสตรีในชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งได้เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินการสอนและเย็บหน้ากากผ้า เพื่อแจกจ่ายให้กับภาคีเครือข่ายในชุมชนและส่วนราชการ รวมถึงการจัดทำหลักสูตรเย็บหน้ากากผ้าออนไลน์ ซึ่งเป็นการโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อด้วย

นอกจากนี้ ในส่วนของ สค. ยังได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าภายในอาคาร และจัดให้มีเจลล้างมือแก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานและผู้มาติดต่อ รวมถึงการกำหนดช่วงเวลาเหลื่อมการทำงาน และมอบหมายลักษณะงานที่จะไปทำที่บ้าน การจัดประชุมหรืออบรมบุคลากร จำนวนไม่เกิน 50 คนและมีการเว้นระยะห่างตามที่กำหนด

สค.เชื่อมั่นว่าพลังของทุกคนรวมถึงพลังของสตรีไทย จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสนับสนุนมาตรการของรัฐบาล และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน ทุกครอบครัวเดินหน้าผ่านวิกฤติ COVID-19 นี้ไปได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม