ระยะปลอดภัย ห่างไว้อุ่นใจกว่า

| |
อ่าน : 2,692

เรื่องโดย  ปัญจวรา บุญสร้างสม Team content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลบางส่วนจาก  Infographic เรื่อง  Social Distancing

ภาพโดย   ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

ระยะปลอดภัย ห่างไว้อุ่นใจกว่า thaihealth

Social Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม คือ การสร้างระยะห่างระหว่างตัวเราเองกับคนอื่น ๆ ในสังคม ลดการทำกิจกรรมนอกบ้าน หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ การไม่รวมกลุ่มทำกิจกรรมใดๆร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการทำงานที่บ้านด้วย ทั้งนี้การทำ Social Distancing จะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสได้

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกมาตรการ Social Distancing เช่น การสั่งปิดสถานบันเทิงต่าง ๆ ชั่วคราว การปิดร้านอาหารในส่วนนั่งรับประทานที่ร้าน และการแนะนำให้ประชาชนนั้นรักษาระยะห่างระหว่างตัวเองและผู้อื่น เพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสขยายวงกว้างในสังคมไทย

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ในช่วงภาวะวิกฤตของโควิด-19 นี้ มาตรการสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องนำมาใช้ คือ Social Distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งในส่วนของ สสส.นั้นก็ได้ขานรับมาตรการนี้ และนำมาปรับใช้อย่างเร่งด่วน เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19  และการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วย เป็นการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

สสส.ร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดทำพื้นที่ในการสร้างระยะห่างทางสังคมอย่างเหมาะสม รวมทั้งการตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ และมีจุดบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์กระจายตามจุดต่างๆ ของทุกชั้นภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะด้วย

ระยะปลอดภัย ห่างไว้อุ่นใจกว่า thaihealth

 

ระยะปลอดภัย ห่างไว้อุ่นใจกว่า thaihealth

มาตรการ Social Distancing ที่ สสส.ได้ดำเนินการไปแล้ว มีดังนี้

1. การจัดพื้นที่เพื่อสร้างระยะห่างบริเวณจุดต่อคิวเพื่อซื้ออาหาร ซื้อคูปองบริเวณ Sook Canteen และซื้อน้ำบริเวณร้านน้ำชื่นใจ

2. การจัดพื้นที่เพื่อสร้างระยะห่างบริเวณโต๊ะนั่งรับประทานอาหารใน Sook Canteen

3. การจัดพื้นที่เพื่อสร้างระยะห่างในลิฟต์โดยสาร ของอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

4. การเว้นระยะห่างภายในห้องประชุม โดยรับจำนวนคนน้อยลง และใช้ระบบ Telecommunication เข้ามาช่วยในการถ่ายทอดสด เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ระยะปลอดภัย ห่างไว้อุ่นใจกว่า thaihealth

 

ระยะปลอดภัย ห่างไว้อุ่นใจกว่า thaihealth

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับ สสส. จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นในการใช้ป้องกัน และดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นี้ โดยสามารถรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม และเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/2UwQOFt  เพื่อทำการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยมาก เน้นสื่อสารข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยใช้แฮชแท็ค #ไทยรู้สู้โควิด

10 วิธีสร้างระยะห่างทางสังคม

1.หลีกเลี่ยงการไปยังสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก เช่น โรงเรียน โรงภาพยนตร์ สนามกีฬา

2.หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น เปลี่ยนวิธีการทักทาย หรือแสดงความรัก ไม่จับมือ โอบกอด หรือจูบ

3.หลีกเลี่ยงการไปยังสถานที่แออัด หรือพื้นที่ปิด

4.หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบอย่างใกล้ชิด

 5.งดจัดหรือเข้าร่วมการประชุมขนาดใหญ่

6.หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วนและสถานการณ์ที่มีผู้คนจำนวนมาก

7.ระวังการใช้สิ่งของสาธารณะ พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีคนสัมผัสเยอะๆ เช่นปุ่มกดลิฟต์

8.ไม่เข้าใกล้ผู้อื่นมากเกินไป ควรเว้นระยะอย่างน้อย 6 ฟุต เลี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรค

9.อย่าไปสถานที่จำเป็น เช่น ร้านซักรีดรวมในช่วงเวลาเร่งด่วน

10.พยายามอยู่ในบ้านให้มากที่สุด  รวมทั้งทำงานที่บ้าน หากสามารถทำได้

ระยะปลอดภัย ห่างไว้อุ่นใจกว่า thaihealth

สธ.ได้ร่วมมือกับสสส. เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้คนไทยได้รับข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ และนำไปปรับใช้ในการดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้อง  โดยสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ #ไทยรู้สู้โควิด https://www.facebook.com/thaimoph/

ระยะปลอดภัย ห่างไว้อุ่นใจกว่า thaihealth

ในช่วงเวลาเช่นนี้คงไม่ต่างจากฤดูมรสุม ที่มีคลื่นลมพัดโหมกระหน่ำเข้ามาตลอดเวลา ทุกคนต่างได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตในครั้งนี้ไม่ว่าจะในทางกายภาพ หรือทางจิตใจ สิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ จึงเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ดีที่สุด เพื่อให้พร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ขอให้ทุกคนร่วมมือ ร่วมใจกันปฏิบัติตามคำแนะนำของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รักษาระยะห่างต่อกันไว้ คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก หากไม่มีความจำเป็นใดๆ ขอให้งดเว้นการพบปะสังสรรค์ หรือทำกิจกรรมร่วมกันไปก่อน

ขอเพียงทุกคนดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมเชิงบวก สร้างนิสัย“กินร้อน ช้อนใครช้อนมัน ห่างกันสักพัก” เชื่อว่าไม่นานเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ เมื่อช่วงเวลาแห่งมรสุมได้พัดผ่านไป ท้องฟ้าจะกลับมาสดใสอีกครั้ง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ตกแต่ง  เห็ดขี้ควาย  บุญเสริม หุตะ  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth วารสาร Thaijogging วิ่งเพื่อสุขภาพ ประจำเดือน มีนาคม 2555  โรคตับ  แดดจ้า  รองเท้าลุยฝน  ลดหวาน  สารเคมีตกค้าง  เทคนิคให้ลูกอยากไปโรงเรียน  โรคคาโรชิ  ศูนย์ฯสิริกิติ์  โรคจากสัตว์  ฐปนัท เรืองมณี  ร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย  การให้เพื่อสังคม  แพทย์ห่วงแฟนบอลยูโร 2012  ผลการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชน  ถุงยาง  นอนหัวค่ำ  UV  ขนมเข่ง  ยุกติ มุกดาวิจิตร  โอกาสทางการศึกษา  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ปริศนา รายชื่อผู้โชคดี คุณทำได้ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่