ระยะปลอดภัย ห่างไว้อุ่นใจกว่า

| |
อ่าน : 9,529

เรื่องโดย  ปัญจวรา บุญสร้างสม Team content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลบางส่วนจาก  Infographic เรื่อง  Social Distancing

ภาพโดย   ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

ระยะปลอดภัย ห่างไว้อุ่นใจกว่า thaihealth

Social Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม คือ การสร้างระยะห่างระหว่างตัวเราเองกับคนอื่น ๆ ในสังคม ลดการทำกิจกรรมนอกบ้าน หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ การไม่รวมกลุ่มทำกิจกรรมใดๆร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการทำงานที่บ้านด้วย ทั้งนี้การทำ Social Distancing จะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสได้

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกมาตรการ Social Distancing เช่น การสั่งปิดสถานบันเทิงต่าง ๆ ชั่วคราว การปิดร้านอาหารในส่วนนั่งรับประทานที่ร้าน และการแนะนำให้ประชาชนนั้นรักษาระยะห่างระหว่างตัวเองและผู้อื่น เพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสขยายวงกว้างในสังคมไทย

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ในช่วงภาวะวิกฤตของโควิด-19 นี้ มาตรการสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องนำมาใช้ คือ Social Distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งในส่วนของ สสส.นั้นก็ได้ขานรับมาตรการนี้ และนำมาปรับใช้อย่างเร่งด่วน เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19  และการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วย เป็นการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

สสส.ร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดทำพื้นที่ในการสร้างระยะห่างทางสังคมอย่างเหมาะสม รวมทั้งการตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ และมีจุดบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์กระจายตามจุดต่างๆ ของทุกชั้นภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะด้วย

ระยะปลอดภัย ห่างไว้อุ่นใจกว่า thaihealth

 

ระยะปลอดภัย ห่างไว้อุ่นใจกว่า thaihealth

มาตรการ Social Distancing ที่ สสส.ได้ดำเนินการไปแล้ว มีดังนี้

1. การจัดพื้นที่เพื่อสร้างระยะห่างบริเวณจุดต่อคิวเพื่อซื้ออาหาร ซื้อคูปองบริเวณ Sook Canteen และซื้อน้ำบริเวณร้านน้ำชื่นใจ

2. การจัดพื้นที่เพื่อสร้างระยะห่างบริเวณโต๊ะนั่งรับประทานอาหารใน Sook Canteen

3. การจัดพื้นที่เพื่อสร้างระยะห่างในลิฟต์โดยสาร ของอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

4. การเว้นระยะห่างภายในห้องประชุม โดยรับจำนวนคนน้อยลง และใช้ระบบ Telecommunication เข้ามาช่วยในการถ่ายทอดสด เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ระยะปลอดภัย ห่างไว้อุ่นใจกว่า thaihealth

 

ระยะปลอดภัย ห่างไว้อุ่นใจกว่า thaihealth

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับ สสส. จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นในการใช้ป้องกัน และดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นี้ โดยสามารถรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม และเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/2UwQOFt  เพื่อทำการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยมาก เน้นสื่อสารข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยใช้แฮชแท็ค #ไทยรู้สู้โควิด

10 วิธีสร้างระยะห่างทางสังคม

1.หลีกเลี่ยงการไปยังสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก เช่น โรงเรียน โรงภาพยนตร์ สนามกีฬา

2.หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น เปลี่ยนวิธีการทักทาย หรือแสดงความรัก ไม่จับมือ โอบกอด หรือจูบ

3.หลีกเลี่ยงการไปยังสถานที่แออัด หรือพื้นที่ปิด

4.หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบอย่างใกล้ชิด

 5.งดจัดหรือเข้าร่วมการประชุมขนาดใหญ่

6.หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วนและสถานการณ์ที่มีผู้คนจำนวนมาก

7.ระวังการใช้สิ่งของสาธารณะ พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีคนสัมผัสเยอะๆ เช่นปุ่มกดลิฟต์

8.ไม่เข้าใกล้ผู้อื่นมากเกินไป ควรเว้นระยะอย่างน้อย 6 ฟุต เลี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรค

9.อย่าไปสถานที่จำเป็น เช่น ร้านซักรีดรวมในช่วงเวลาเร่งด่วน

10.พยายามอยู่ในบ้านให้มากที่สุด  รวมทั้งทำงานที่บ้าน หากสามารถทำได้

ระยะปลอดภัย ห่างไว้อุ่นใจกว่า thaihealth

สธ.ได้ร่วมมือกับสสส. เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้คนไทยได้รับข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ และนำไปปรับใช้ในการดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้อง  โดยสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ #ไทยรู้สู้โควิด https://www.facebook.com/thaimoph/

ระยะปลอดภัย ห่างไว้อุ่นใจกว่า thaihealth

ในช่วงเวลาเช่นนี้คงไม่ต่างจากฤดูมรสุม ที่มีคลื่นลมพัดโหมกระหน่ำเข้ามาตลอดเวลา ทุกคนต่างได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตในครั้งนี้ไม่ว่าจะในทางกายภาพ หรือทางจิตใจ สิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ จึงเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ดีที่สุด เพื่อให้พร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ขอให้ทุกคนร่วมมือ ร่วมใจกันปฏิบัติตามคำแนะนำของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รักษาระยะห่างต่อกันไว้ คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก หากไม่มีความจำเป็นใดๆ ขอให้งดเว้นการพบปะสังสรรค์ หรือทำกิจกรรมร่วมกันไปก่อน

ขอเพียงทุกคนดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมเชิงบวก สร้างนิสัย“กินร้อน ช้อนใครช้อนมัน ห่างกันสักพัก” เชื่อว่าไม่นานเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ เมื่อช่วงเวลาแห่งมรสุมได้พัดผ่านไป ท้องฟ้าจะกลับมาสดใสอีกครั้ง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)