รพ.จิตเวชออก "5 มาตรการ" ป้องกันติดเชื้อไวรัสโควิด-19

| |
อ่าน : 1,534

ที่มา : โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

รพ.จิตเวชออก

แฟ้มภาพ

รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ออก 5 มาตรการ รับมือและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความปลอดภัยทั้งผู้ป่วย ญาติและบุคลากร

โดยตั้งคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่แผนกผู้ป่วยนอก ดูแลผู้ป่วยทางจิตที่มีไข้หรือป่วยโรคทางเดินหายใจด้วยแยกเป็นการเฉพาะ บริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว จัดเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันครบถ้วน ส่วนที่แผนกผู้ป่วยใน เพิ่มการตรวจคัดกรองไข้และอาการไข้หวัดทุกวัน และคัดกรองไข้ญาติก่อนเข้าเยี่ยมทุกครั้ง

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์ใน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ว่า รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ ได้จัดระบบความพร้อมบริการไว้ 5 มาตรการตามมาตรฐานความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและญาติ และบุคลากรผู้ให้บริการ ประกอบด้วย 1.จัดตั้งคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจหรือเออาร์ไอคลินิก (Acute Respiratory Infection : ARI) ที่แผนกผู้ป่วยนอก เพื่อแยกบริการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยทางจิตเวชที่มีปัญหาป่วยเป็นไข้ และมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ เป็นต้น

เพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้ใช้บริการทั่วไป โดยให้บริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวหรือวันสต๊อป เซอร์วิส (One stop service) ขณะนี้ได้ให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว 2.จัดเตรียมความพร้อมห้องแยกโรคและอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งผู้ป่วยและทีมบุคลากร 3.จัดเตรียมเวชภัณฑ์ยา และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 4. จัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการที่เข้าได้กับการติดเชื้อโควิด-19 แยกออกจากผู้ใช้บริการทั่วไป และ5.จัดเตรียมแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาด และทำการซักซ้อมความพร้อมในทางปฏิบัติของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเ ข้าได้กับโรคติดเชื้อโควิด-19 ก่อนส่งดูแลรักษาต่อที่ รพ.ทางกาย ตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้เกิดความพร้อมอยู่ตลอดเวลา

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์ใน กล่าวต่อไปว่า สำหรับระบบการจัดบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกขณะนี้ คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ ได้จัดระบบการคัดกรอง ตรวจวัดไข้ผู้ป่วยและญาติทุกคนก่อนเข้าสู่อาคารที่แผนกผู้ป่วยนอกและอาคารอำนวยการ โดยใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และติดสติ๊กเกอร์ทุกคน รายใดที่พบว่ามีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะให้สวมหน้ากากอนามัยทันที

พร้อมทั้งทำการซักประวัติความเสี่ยงสัมผัสโรคในช่วง 14 วันก่อนเริ่มมีอาการตามหลักเกณฑ์คัดกรองของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้แก่ 1.มีการเดินทางไปหรือมาจากประเทศที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง 2.ประกอบอาชีพที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค 3.มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยเข้าข่าย หรือยืนยันติดเชื้อ 4.เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ

ส่วนที่แผนกผู้ป่วยในทุกหอ จะดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยตามปกติ แต่เพิ่มการตรวจคัดกรองอย่างเคร่งครัด หากรายใดมีไข้ เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และมีอาการของไข้หวัด จะแยกผู้ป่วยและให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้ป่วยอื่น และงดการทำกิจกรรมจนกว่าจะหาย หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน อาจพิจารณาส่งรักษาที่ รพ.ทางกาย ในส่วนของญาติที่มาเยี่ยมผู้ป่วย จะมีการตรวจคัดกรองไข้เคร่งครัดก่อนเข้าเยี่ยมทุกคนเช่นกัน หากพบว่ามีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะซักประวัติตามมาตรฐานการคัดกรองโรค และงดเยี่ยมจนกว่าจะหายดี

นายแพทย์กิตต์กวีกล่าวต่ออีกว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยจิตเวชที่เข้าข่ายโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างไรก็ตามรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯได้เข้มงวดเรื่องความสะอาดของสถานที่และจุด เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการสัมผัสต่างๆ เช่นลูกบิดประตู เก้าอี้รอรับบริการ ก๊อกน้ำ ทั้งแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และแผนกอื่นๆ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งหรือทุกครั้งที่สกปรก และจัดบิ๊กคลีนนิ่ง ทำความสะอาดสถานที่ทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม