กำหนดการ เสวนาหัวข้อ เหล้า บุหรี่ กับความเสี่ยง โควิท 19

โดย
| |
อ่าน : 368
กำหนดการ
เสวนาหัวข้อ “เหล้า บุหรี่ กับความเสี่ยง โควิท 19”
วันอังคารที่ 17  มีนาคม 2563  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องไดนิ่งรูม  เดอะฮอลล์บางกอก  วิภาวดี 64
 
09.00-10.30 น.     ลงทะเบียน  รับประทานอาหารว่าง 
10.30-10.35 น.     ชมวีทีอาร์รวบรวมสถานการณ์ “ข่าวโควิท 19 ที่สัมพันธ์กับเหล้าบุหรี่”
10.35-11.30 น.     เสวนาหัวข้อ “เหล้า บุหรี่ กับความเสี่ยง โควิท 19”
- “บุหรี่มวน  บุหรี่ไฟฟ้า  กับความเสี่ยง โควิท 19”
โดย ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
- “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับความเสี่ยง โควิท 19”
โดย รศ.พญ.รัศมน  กัลยาศิริ  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- “อยากช่วย  อยากมีส่วนร่วมแก้ปัญหา เด็ก เยาวชนจะทำอะไรได้บ้าง”
เปิดระดมความคิดเห็นจากแกนนำเด็กและเยาวชน 
ดำเนินรายการโดย นายนฤบดี  จันทรส  ผู้ประสานงาน Media  move  
11.30 - 11.40 น.     อ่านแถลงการณ์  องค์กรด้านเด็กและเยาวชน  ต่อสถานการณ์ โควิท 19  
11.40 - 12.00 น.     ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน   
12.00 - 13.00 น.     เสร็จสิ้นกิจกรรม  รับประทานอาหารกลางวัน
 
 
หมายเหตุ :  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน  รวมสื่อมวลชน  ต้องผ่านการคัดกรองก่อนเข้างาน  
สวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลล้างมือทุกคน  
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม