แนะระบายความรู้สึก ลดเครียดข่าวโควิด-19

โดย
| |
อ่าน : 1,017

ที่มา : เว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์

พูดระบายความรู้สึก ลดเครียดข่าวโควิด-19 thaihealth

แฟ้มภาพ

สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเวลานี้ สร้างความกลัว ความวิตกกังวล ให้ใครหลายคน เนื่องจากยังคงมีข่าวพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพตนเองให้ดี หมั่นล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ก็ช่วยลดความเสี่ยงได้

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า คนไทยส่วนมากใช้เวลาประมาณ 8-12 ชั่วโมงต่อวันในการอยู่ที่สถานที่ทำงาน และเด็กไทยใช้เวลาประมาณ 6-10 ชั่วโมงในการเรียนหนังสือ อยู่ที่สถานศึกษาต่างๆ ดังนั้น เราทุกคนจึงควรให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองและคนรอบข้าง ในสถานศึกษาและสถานที่ทำงาน ซึ่งมักเป็นสถานที่ปิดและมีคนอยู่เป็นจำนวนมาก บุคลากรในสถานศึกษาและสถานที่ทำงานต่าง ๆ ควรถือว่าปัญหาโควิด-19 เป็นวาระสำคัญของทุกคนในองค์กร แม้มีหน้าที่หลักแตกต่างกันออกไปแต่ทุกคนล้วนมีความสำคัญ และบทบาทในการควบคุมปัญหาโควิด-19 ไม่แตกต่างกัน

การรณรงค์สามารถเริ่มได้จากการพูดคุยสนทนากันในวงเล็ก ๆ พูดคุยทำความเข้าใจซึ่งกันและกันในสถานการณ์ล่าสุด ให้เพื่อนได้ระบายความรู้สึกต่าง ๆ ที่อยู่ในใจ เช่น ความกลัว ความวิตกกังวล ความเศร้า ตรวจสอบความเข้าใจว่าได้รับผลกระทบจากข่าวลือหรือข่าวปลอมหรือไม่ และหาข้อมูลเพิ่มเติมร่วมกันเพื่อหาข้อสรุป

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า ครูอาจารย์ในสถานศึกษาอาจใช้เวลาส่วนหนึ่งของชั่วโมงสอน เพิ่มเติมความรู้ด้านการดูแลตัวเองของนักเรียนนิสิตนักศึกษา เช่น การกินของร้อน ใช้ช้อนกลาง ดูแลสุขภาพตนเองให้ดี หมั่นล้างมือให้สะอาด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางรัฐหรือแหล่งที่เชื่อถือได้ ถ้าเจ็บป่วยโรคทางเดินหายใจ ให้ใส่หน้ากากอนามัย ไม่ปกปิดข้อมูลต้องแจ้งทางการหรือปฏิบัติตามข้อแนะนำเมื่อมีความเสี่ยงต่าง ๆ ให้คำชื่นชมเมื่อนักเรียนมีการทำกิจกรรมรณรงค์เรื่องนี้ด้วยตนเอง หรือช่วยเหลือคนรอบข้างให้มีความเสี่ยงน้อยลง

สำหรับในสถานที่ทำงาน หัวหน้างานหรือผู้บริหารหน่วยงานบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ควรดูแลบุคลากรของตนเองอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงดูแลผู้มาใช้บริการเช่นเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของบริษัทหรือหน่วยงานและลดความกังวลใจของผู้มาใช้บริการ

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวอีกว่า กรมสุขภาพจิตได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพบว่า มีคนส่วนหนึ่งที่ยังขาดความเข้าใจในเรื่องโควิด-19 และไม่ติดตามข่าวสารที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความกลัวและวิตกกังวลจนใช้โควิด-19 เป็นเรื่องกลั่นแกล้งหรือกีดกันซึ่งกันและกัน ครูอาจารย์ในสถานศึกษา ควรตระหนักถึงปัญหานี้และดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีการกลั่นแกล้งกันโดยใช้ความเข้าใจโควิด-19 ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งคนที่ถูกกลั่นแกล้งหรือกีดกันจากสังคมที่ไม่เข้าใจปัญหานี้ อาจเกิดความเครียด วิตกกังวล กลัว หรือไม่อยากไปเรียนหรือไปทำงานได้ 

ทั้งนี้ บุคลากรในสถานศึกษาและสถานที่ทำงานต่าง ๆ ควรเน้นเรื่องการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และใช้การส่งต่อ ความเข้าใจ ความรักและความห่วงใย ในการผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

ธรรมธร  say

ทำงานร้านสะดวกซื้อ อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไหม

Post : 18 มี.ค. 2563 12:00:23

  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม