ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้านสุขภาพ

| |
อ่าน : 506

ที่มา : ไทยรัฐ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้านสุขภาพ thaihealth

แฟ้มภาพ

การมีสุขภาพดีของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญของกรมอนามัยที่ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน การมีสุขอนามัยที่ดีครบทุกด้านและครอบคลุมทุกช่วงวัย เป็นการสร้างรากฐานองค์กรให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้นำและขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวใน โอกาสครบ 68 ปี กรมอนามัยว่า การมีสุขภาพดีของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญของกรมอนามัยที่ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ 1.การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์คุณภาพส่งต่อไปวัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงานและวัยสูงอายุ 2.สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 3.สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้ชุมชนสังคมมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม 4.อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยการ ใช้กฎหมายปกป้องคุ้มครองสิทธิประชาชน และ 5.ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างรากฐานองค์กรให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้นำและขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่

พญ.พรรณพิมลกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมากรมอนามัยได้เฝ้าระวังด้านสุขภาพทั้งในสถานการณ์ปกติและกรณีมีการระบาดของโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในช่วงนี้จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกระจายไปหลายประเทศทั่วโลกจนทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก สำหรับไทยแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงอยู่ในวงจำกัดระดับที่ควบคุมได้แต่จำเป็นต้องคัดกรอง เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ทั้งในประเทศและสถานการณ์โลกอย่างต่อเนื่องพร้อมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม