7สถาบันหนุนคนพิการ

โดย
| |
อ่าน : 3,389

เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อความเท่าเทียมในสังคม

 

          รร.ปริ๊นซ์พาเลซ และ พม.ร่วมมือกับ 7 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ สนับสนุนคนพิการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียม

 

          นายอิสระ สมชัย รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เผยว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครั้งนี้ จะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคนพิการ นำไปสู่การคุ้มครองสิทธิให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้พิการได้มีโอกาสได้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา และจัดให้มีศูนย์หรือหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาพิการ

 

          ทั้งนี้การศึกษาถือได้ว่าจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการได้อย่างเป็นรูปธรรมได้มากที่สุด ทาง พม.จึงได้ดำเนินการประสานและบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, คณะปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล, คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต, สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, คณะสังคมศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคณะศิลปศาสตร์ ม.เกริก

 

          นางสุนีย์ สายสุพัฒน์ผล รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า ต้องการเห็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากรูปแบบให้บริการไม่มีความชัดเจน รวมทั้งยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร เช่น สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ และอาชีพเหมาะสมรองรับเมื่อคนพิการเรียนจบในระดับปริญาตรี ปริญญาโท

 

          โครงการดังกล่าว พม.ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับทั้ง 7 สถาบัน ในการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวนสถาบันละ 30,000 บาท

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

 

update: 30-03-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม