ลดอุบัติเหตุ ด้วยวัฒนธรรมความปลอดภัย

โดย
| |
อ่าน : 1,889

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ลดอุบัติเหตุ ด้วยวัฒนธรรมความปลอดภัย thaihealth

แฟ้มภาพ

อุบัติเหตุทางถนน พื้นที่จังหวัดสกลนคร ยังมีสถิติค่อนข้างสูง หลายหน่วยงานจึงร่วมหาทางลดความสูญเสีย โดยเน้นจัดการพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน และบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยให้มีประสิทธิภาพ

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ในจังหวัดสกลนคร จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับตำรวจจราจร และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุมโรงแรมโชคดีเพลส อำเภอเมืองสกลนคร

โดยมี นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยเชิงบวก ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และสร้างแนวร่วมในการบังคับใช้กฎหมายจากสถานศึกษา ผู้ปกครอง แกนนำนักเรียน เพื่อลดแรงปะทะและความไม่เข้าใจ ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน

ทั้งนี้ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดสกลนครมีผู้เสียชีวิต 317 คน อัตราการเสียชีวิต27.52 ต่อแสนประชากร ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงมาก สาเหตุหลัก คืออุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ และการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยจังหวัดสกลนครมีอัตราการสวมหมวกนิรภัย ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 35 ถือว่าเป็นจำนวนน้อยมาก จึงต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับการสวมหมวกนิรภัย และทำให้เรื่องนี้เป็นวาระจังหวัดที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ และเข้ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนให้ดีขึ้นต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม