ลดอุบัติเหตุ ด้วยวัฒนธรรมความปลอดภัย

โดย
| |
อ่าน : 1,485

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ลดอุบัติเหตุ ด้วยวัฒนธรรมความปลอดภัย thaihealth

แฟ้มภาพ

อุบัติเหตุทางถนน พื้นที่จังหวัดสกลนคร ยังมีสถิติค่อนข้างสูง หลายหน่วยงานจึงร่วมหาทางลดความสูญเสีย โดยเน้นจัดการพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน และบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยให้มีประสิทธิภาพ

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ในจังหวัดสกลนคร จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับตำรวจจราจร และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุมโรงแรมโชคดีเพลส อำเภอเมืองสกลนคร

โดยมี นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยเชิงบวก ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และสร้างแนวร่วมในการบังคับใช้กฎหมายจากสถานศึกษา ผู้ปกครอง แกนนำนักเรียน เพื่อลดแรงปะทะและความไม่เข้าใจ ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน

ทั้งนี้ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดสกลนครมีผู้เสียชีวิต 317 คน อัตราการเสียชีวิต27.52 ต่อแสนประชากร ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงมาก สาเหตุหลัก คืออุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ และการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยจังหวัดสกลนครมีอัตราการสวมหมวกนิรภัย ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 35 ถือว่าเป็นจำนวนน้อยมาก จึงต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับการสวมหมวกนิรภัย และทำให้เรื่องนี้เป็นวาระจังหวัดที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ และเข้ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนให้ดีขึ้นต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม