ลดอุบัติเหตุ ด้วยวัฒนธรรมความปลอดภัย

โดย
| |
อ่าน : 464

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ลดอุบัติเหตุ ด้วยวัฒนธรรมความปลอดภัย thaihealth

แฟ้มภาพ

อุบัติเหตุทางถนน พื้นที่จังหวัดสกลนคร ยังมีสถิติค่อนข้างสูง หลายหน่วยงานจึงร่วมหาทางลดความสูญเสีย โดยเน้นจัดการพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน และบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยให้มีประสิทธิภาพ

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ในจังหวัดสกลนคร จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับตำรวจจราจร และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุมโรงแรมโชคดีเพลส อำเภอเมืองสกลนคร

โดยมี นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยเชิงบวก ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และสร้างแนวร่วมในการบังคับใช้กฎหมายจากสถานศึกษา ผู้ปกครอง แกนนำนักเรียน เพื่อลดแรงปะทะและความไม่เข้าใจ ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน

ทั้งนี้ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดสกลนครมีผู้เสียชีวิต 317 คน อัตราการเสียชีวิต27.52 ต่อแสนประชากร ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงมาก สาเหตุหลัก คืออุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ และการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยจังหวัดสกลนครมีอัตราการสวมหมวกนิรภัย ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 35 ถือว่าเป็นจำนวนน้อยมาก จึงต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับการสวมหมวกนิรภัย และทำให้เรื่องนี้เป็นวาระจังหวัดที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ และเข้ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนให้ดีขึ้นต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม