เพิ่มระดับความปลอดภัยรถโรงเรียน

โดย
| |
อ่าน : 2,184

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

เพิ่มระดับความปลอดภัยรถโรงเรียน thaihealth

แฟ้มภาพ

รถรับส่งนักเรียนและรถเช่าในสถานศึกษา ต้องมีสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยเฉพาะความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ดังนั้นศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับชมรมรถโรงเรียน และภาคีเครือข่าย จัดเวทีแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความปลอดภัย

นายประชาญ มีสี ผู้ประสานงานศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค (ภาคประชาชน) จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับชมรมรถโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จัดโครงการ “เสริมพลังผู้บริโภคและผู้ประกอบการเพื่อรถโดยสารปลอดภัย” โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุน ในวันที่ 12 มี.ค.2563 เวลา 08.30-15.00 น. ที่ห้องประชุมอบต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

นายประชาญ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อส่งเสริมกลไกความ ร่วมมือระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันปัญหาการใช้รถตู้โดยสารหมดสภาพ มาเป็นรถรับส่งนักเรียนและรถเช่า ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเพื่อพัฒนาระบบ รถรับส่งนักเรียนและรถเช่าในสถานศึกษา ให้มีมาตรฐานปลอดภัยและเป็นธรรม โดย ขอเชิญผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร และรถนักเรียน เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม