เล่นอิสระรอบตัว ดินแดนแห่งจินตนาการ

โดย
| |
อ่าน : 2,306

ที่มา : จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข มีนาคม 2563

เล่นอิสระรอบตัว ดินแดนแห่งจินตนาการ thaihealth

แฟ้มภาพ

สิ่งหนึ่งสำคัญในการเล่นอย่างอิสระ คือ ไม่มีกฎเกณฑ์ หรือกติกา ว่าต้องเล่นอย่างไร ซึ่งการเล่นจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาทักษะหลาย ๆ ด้านของเด็กในแต่ละวัย โดยเฉพาะด้านจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์

สิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องช่วยอาจจะเป็นเพียงการสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ที่จะปลดปล่อยพลังไร้ขีดจำกัดสำหรับเด็ก ทำให้พวกเขาสามารถทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่ต้องการทำ สามารถทำในสิ่งที่ตนเองสนใจได้ และไปยังที่ ๆ ตัวเองสนใจใฝ่รู้

สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ เช่น ป่า หาดทราย ล้วนเป็นสถานที่อันดีและอุดมไปด้วยของเล่น ทำให้เกิดโอกาสในการเล่นที่มากขึ้น มากกว่าสนามเด็กเล่น หรือสถานที่ที่สร้างและตกแต่งขึ้นมาเอง เช่น สนามเด็กเล่นในโรงเรียน หรือสวนสาธารณะที่จัดระเบียบเรียบร้อยในเมือง

การเล่นอย่างอิสระ หมายถึง ทุก ๆ อย่างรอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์หุ่นจากสิ่งของเหลือใช้อย่าง ลัง กล่อง ขวด หรืออาจจะเป็นการเล่นที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่น อย่างการเล่นขายของ เล่นดิน ทราย กิ่งไม้ ใบหญ้า เปลือกหอย ก็สามารถจะเป็นอะไรก็ได้สุดแต่เด็กจะจินตนาการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม