ระบบนิเวศเชิงบวกในโลกโซเชียล เกราะป้องกันกายใจต้านภัย COVID -19

| |
อ่าน : 1,407

ที่มา : กรมสุขภาพจิต

ระบบนิเวศเชิงบวกในโลกโซเชียล เกราะป้องกัน กายใจต้านภัย COVID-19 thaihealth

เเฟ้มภาพ

กรมสุขภาพจิต แนะประชาชนช่วยกันใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างเกราะป้องกันทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตต่อ COVID-19 โดยร่วมกันสร้างและส่งต่อข้อความเชิงบวกและความรู้ด้านการดูแลตนเองและคนรอบข้าง ที่มีเนื้อหาเน้นการสร้างสำนึกต่อสังคมและสังคมสมานฉันท์

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้กล่าวว่า ความร่วมมือของคนไทยทุกคนและการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการระบาดของ COVID-19 ในช่วงนี้ความร่วมมือของประชาชนในการช่วยกันดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีเป็นการปรับระบบนิเวศทางสังคมให้สามารถรับมือกับปัญหาโรคระบาดในช่วงนี้ได้ และอีกหนึ่งในความร่วมมือที่สำคัญของประชาชนคือการช่วยกันสร้างระบบนิเวศเชิงบวกของโซเชียลมีเดีย

กรมสุขภาพจิตได้ทำการติดตามการใช้งานโซเชียลมีเดียของประชาชนไทยในช่วงการระบาดของ COVID-19 พบว่าประชาชนมีความสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ทั้งมีการผลิตและส่งต่อข้อมูลข่าวสารและข้อมูลทางวิชาการจำนวนมากบนโลกโซเชียล ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง การดูแลสุขอนามัย การป้องกันตนเอง จากการติดต่อโรค แต่พบว่ายังมีข้อมูลส่วนหนึ่งที่มีลักษณะเป็นข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวปลอม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความหวาดวิตกต่อสังคมโดยรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม ลดทอนความน่าเชื่อถือของการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ หรือสร้างความขัดแย้งของประชาชน นอกจากนั้นการพาดหัวข่าวออนไลน์ที่มีการส่งต่อในวงกว้างบางครั้งมีลักษณะสั้นและใช้คำที่กระตุ้นอารมณ์ของผู้อ่านได้มาก หากผู้รับข่าวสารไม่ได้อ่านเนื้อหาภายในโดยละเอียด อาจเกิดความกลัว วิตกกังวล โกรธ หรือสับสน ได้ง่าย

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขพยายามอย่างมากในการจัดการข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดโทษกับประชาชนหรือทำให้ประชาชนเกิดความเสี่ยงมากขึ้น ในขณะเดียวกันการที่ประชาชนช่วยกันสร้างและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์บนโซเชียลมีเดียต่างๆ จะช่วยเบียดบังพื้นที่ข่าวสารที่อาจเป็นภัยต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ลดน้อยลงอีกด้วย ข่าวสารที่มีประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมและควรส่งต่อ ได้แก่ ข่าวสารอัพเดทสถานการณ์ในปัจจุบันจากกระทรวงสาธารณสุขหรือแหล่งที่เชื่อถือได้ ข่าวสารความรู้การปฏิบัติตัวในภาวะโรคระบาด ข้อมูลศักยภาพและความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ในทุกระดับ ข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ข้อความให้กำลังใจผู้เจ็บป่วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อความเชิงบวกในการดูแลกันและกัน

การสร้างระบบนิเวศเชิงบวกของโซเชียลมีเดียเช่นนี้ โดยเน้นการสร้างสำนึกเพื่อสังคมและการสร้างสังคมสมานฉันท์จากคนไทยทุกคน จะช่วยให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินงานการควบคุมโรคได้ดีมากขึ้นโดยมีประชาชนเป็นกำลังสำคัญ และจะทำให้คนไทยทุกคนสามารถผ่านสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ไปด้วยสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม