กำหนดการ งานเสวนาและเปิดตัวหนังสือ สิ่งใดเล่า ทำให้เราเป็นมนุษย์ - What makes us Human?

โดย
| |
อ่าน : 622
กำหนดการ
งานเสวนาและเปิดตัวหนังสือ “สิ่งใดเล่า ทำให้เราเป็นมนุษย์ - What makes us Human?”
วันพฤหัสบดีที่ 12  มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ ห้องสร้างปัญญา ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ
 
13.00 - 13.30 น.     ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน
13.30 - 13.45 น.     กล่าวนำและชี้แจงวัตถุประสงค์
โดย นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร 
ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
13.45 - 15.15 น.     เสวนา “สิ่งใดเล่า ทำให้เราเป็นมนุษย์ - What make us Human?”
เปิดโมเดลการทำงานชุมชนที่ประสบผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
โดย นายแพทย์ ฌอง-หลุยส์ ลองโบเรย์ 
ผู้เขียนหนังสือ What makes us Human? 
15.150 - 15.30 น.     ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกล่าวปิดท้าย
โดย ผศ.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ 
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 
ดำเนินรายการโดย นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลก 
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และมีผู้สรุปเป็นภาษาไทยช่วงเสวนา
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม