ชวนจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า แจกจ่ายให้ปชช. ฟรี

| |
อ่าน : 1,019

ที่มา : แนวหน้า

ชวนจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า แจกจ่ายให้ปชช. ฟรี ป้องกันไวรัสโควิด-19 ระบาด thaihealth

แฟ้มภาพ

พ.ม. ขานรับมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เชิญชวนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนใช้ป้องกันตนเอง รวมทั้งผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศ

นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มีประกาศกระทรวง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ขอความร่วมมือมิให้บุคลากรเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงและพื้นที่การระบาดของโรค ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือหากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปพื้นที่ดังกล่าว

เมื่อกลับมาแล้ว ให้หยุดการมาปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าสังเกตอาการตัวเอง เป็นเวลา 14 วัน และให้ทุกหน่วยงานกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการภายในอาคารของหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

นอกจากการดำเนินการตามประกาศกระทรวง อย่างเคร่งครัดแล้ว สค. ยังได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันไวรัส COVID-19 โดยได้เชิญชวนให้จิตอาสามาร่วมผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนใช้ป้องกันตนเอง โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเย็บหน้ากากอนามัย หรือการผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศ อีกทั้งยังได้ให้ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานในการตัดเย็บหน้ากากอนามัยด้วยการสนับสนุนบุคลากรในการเป็นวิทยากรสอนการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถตัดเย็บไว้ใช้เองได้ ที่บ้าน ทั้งในรูปแบบของคลิปวีดีโอและการ เปิดสอนที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ด้วย

ทั้งนี้ การเลือกใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้า ซึ่งมีข้อดี ดังนี้ 1.สามารถนำมาซัก นำกลับมาใช้ซ้ำได้ ราคาไม่แพง สามารถตัดเย็บเองได้ง่ายๆ 2.ลดการใช้หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง เพราะหลังจากการใช้แล้ว จะกลายเป็นขยะติดเชื้อ ต้องคำนึงถึงการทำลายที่ถูกวิธี 3.สามารถช่วยป้องกันการสัมผัสกับไวรัส ปกป้องฝุ่นละอองและฝุ่นควันได้ โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามการเปิดหลักสูตรหรือกิจกรรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัยได้โดยตรง ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม