คุมเข้มเข้า-ออกอาคาร ป้องกัน COVID-19

โดย
| |
อ่าน : 2,045

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์

คุมเข้มเข้า-ออกอาคาร ป้องกัน COVID-19 thaihealth

แฟ้มภาพ

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนและบุคลากรของ กทม. ได้รับความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ทาง กทม. ได้ออกมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ในส่วนของอาคารสถานที่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) โดยในส่วนของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) จะเปิดให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครและประชาชนที่มาติดต่อราชการ เข้ามาภายในได้ 2 ประตู ได้แก่ ประตูด้านหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ลานคนเมือง และประตูด้านถนนดินสอ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

โดยจะมีทีมจากสำนักอนามัย และสำนักแพทย์มาตั้งจุดคัดกรองโดยบุคลากรกรุงเทพมหานคร และประชาชนที่มาติดต่อราชการที่เดินทางโดยรถยนต์ ให้จอดรถยนต์ส่งที่ประตูด้านถนนดินสอ และต้องผ่านจุดคัดกรองดังกล่าวทุกคน สำหรับทางออก สามารถออกได้ทุกประตู งดใช้ทางเข้า-ออกธนาคารกรุงไทยด้านในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำหรับการทำความสะอาด จะจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดลิฟต์โดยสาร ทุกชั่วโมง

ราวบันได ราวจับพยุงตัวภายในห้องน้ำ ลูกบิด อุปกรณ์มือจับต่างๆทำความสะอาดวันละ 6 รอบ ทุกๆ 2 ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น.  และทุกหน่วยงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครจะดำเนินการทำความสะอาดภายในสำนักงาน รวมถึงจุดต่างๆที่มีการสัมผัสเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

ในส่วนของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ซึ่งมีอาคารในบริเวณเดียวกันหลายอาคาร อาทิ อาคารสำนักการโยธา อาคารสำนักการระบายน้ำ อาคารธานีนพรัตน์ และอาคารไอราวัตพัฒนา จะมีการตั้งจุดคัดกรองสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. โดยทีมของสำนักการอนามัย สำนักการแพทย์ หากผู้ที่ประสงค์จะเข้าอาคารก่อนเวลา 06.00 น. จะต้องลงชื่อที่เค้าท์เตอร์รปภ.ก่อนเข้าภายในอาคาร และให้มารับการตรวจคัดกรองตามเวลาที่กำหนด

สำหรับอาคารสำนักการโยธา ให้ใช้ทางเข้าด้านหน้าธนาคารกรุงไทย และใช้ทางออกได้ทุกทาง งดการเข้าทางด้านหน้าอาคารสำนักการโยธา  อาคารสำนักการระบายน้ำ ใช้ทางเข้าด้านห้องละหมาด และใช้ทางออกได้ทุกทาง งดการเข้าทางด้านหน้าอาคารสำนักการระบายน้ำ  อาคารธานีนพรัตน์ ทางเข้าใช้ประตูด้านถนนวิภาวดีรังสิตและประตูด้านน้ำพุหน้าอาคารไอราวัตพัฒนา และใช้ทางออกได้ทุกทาง

งดการเข้าประตูด้านลานจอดรถชั้น B  อาคารไอราวัตพัฒนา ใช้ทางเข้าประตูทางเข้าชั้น B1 บริเวณลานน้ำพุ และใช้ทางออกได้ทุกทาง งดการเข้าทางด้านหน้าอาคารไอราวัตพัฒนา และประตูด้านหลังพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ สำหรับการทำความสะอาด จะจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดในแนวทางเดียวกับอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้เพิ่มมาตรการในการทำความสะอาดอาคารสถานที่/ที่ทางสาธารณะ ดังนี้  มอบหมายให้สำนักงานเขต ดำเนินการขัดล้างทำความสะอาดฟุตบาท และถนน ด้วยน้ำผสมผงซักฟอก และฉีดล้างทำความสะอาด ด้วยน้ำที่สะอาด เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวอาคารสำนักงานเขตที่ให้บริการ ประชาชน บริเวณ พื้น/ผนัง /ราวจับ /ลูกบิดประตู ด้วยน้ำผงซักฟอกทิ้งไว้ 10 นาที แล้วเช็ดทำความสะอาดซ้ำด้วยผ้าชุบน้ำที่สะอาด  ทำความสะอาด ห้องน้ำอ่างล้างมือ พื้นส้วม โถส้วม ลูกบิดประตู สายชำระ หรือบริเวณที่ผู้ใช้บริการสัมผัสบ่อยๆ ด้วยน้ำผงซักฟอก ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วล้างทำความสะอาด

หากมีเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย ให้ใช้น้ำยาฟอกขาวราดทิ้งไว้ 30 นาที แล้วขัดทำความสะอาด ทำความสะอาด พื้น ผนังราวจับ บนสถานีรถไฟฟ้าในส่วนที่เขตรับผิดชอบด้วยน้ำผงซักฟอก ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วใช้ผ้าชุบน้ำที่สะอาดเช็ด โดยจะประสานรถไฟฟ้าให้ทำความสะอาดในส่วนที่รถไฟฟ้ารับผิดชอบ อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวจะเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ขึ้นกับปริมาณ คนที่มาใช้บริการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม