ปิดเทอมสร้างสรรค์ 2,500 กิจกรรมทั่วประเทศ

| |
อ่าน : 4,171

ที่มา : ข่าวสด

ภาพประกอบจาก สสส.

ปิดเทอมสร้างสรรค์ 2,500 กิจกรรมทั่วประเทศ thaihealth

ช่วงปิดเทอมใกล้เข้ามาแล้ว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายเกิน 200 หน่วยงาน จัดงานแถลงข่าว "ปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันว่าง ประจำปี 2563" ที่ลิโด้ คอนเน็คท์

ปิดเทอมสร้างสรรค์ 2,500 กิจกรรมทั่วประเทศ thaihealth

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ไม่อยู่ในห้องเรียนเป็นช่วงเวลาสำคัญที่โรงเรียนไม่ได้ดูแล ถ้าเราจัดช่วงเวลาเหล่านี้เป็นการเรียนรู้ จะเป็นการเรียนรู้ที่มีประโยชน์มหาศาลเพราะเด็กๆ จะได้เรียนรู้อย่างไม่กดดัน รู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ

สสส.ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมทั่วภูมิภาค และยังดำเนินโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง โดยริเริ่มให้เกิดแพลตฟอร์มออนไลน์ในชื่อ www. ปิดเทอมสร้างสรรค์.com เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล เชื่อมร้อยกิจกรรมจากทุกหน่วยงาน สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กโต และพื้นที่ "เล่นอิสระ" สำหรับเด็กเล็ก

ปิดเทอมสร้างสรรค์ 2,500 กิจกรรมทั่วประเทศ thaihealth

หลังจากเมื่อปี 2562 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้น 298 หน่วยงาน จัดกิจกรรมในช่วงปิดเทอมกลางภาคและปิดเทอมใหญ่ 2,228 กิจกรรม ครอบคลุมเด็กและเยาวชนที่มีโอกาสเข้าร่วมอย่างน้อย 111,400 คน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษามีโอกาสฝึกงาน/ทำงานพาร์ตไทม์กว่า 10,000 ตำแหน่ง โดยมีกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ที่กระจายทุกภูมิภาค

มาปีนี้คาดว่าจะมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่า 2,500 กิจกรรม รวมถึงการเปิดรับตำแหน่งงานพิเศษอีก 10,000 ตำแหน่ง ขณะที่ส่วนภูมิภาคใน 15 จังหวัด มีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเพิ่มขึ้น มีกิจกรรมน่าสนใจสำหรับเด็กเยาวชนครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ สสส.ยังสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมของภาคี สสส. มากกว่า 400 กิจกรรม และประสานความร่วมมือกับภาคีหน่วยงานต่างๆ ในส่วนภูมิภาค

เรียกว่าเป็น "นักจัดการเครือข่ายปิดเทอมสร้างสรรค์" ส่งผล ให้เกิดความร่วมมือในระดับจังหวัด ซึ่งมีการประกาศเป็นวาระของจังหวัดพร้อมกับจัดให้มีกิจกรรมเปิดตัวโครงการร่วมกัน เช่น ที่จังหวัดเลย ศรีสะเกษ เป็นต้น

ปิดเทอมสร้างสรรค์ 2,500 กิจกรรมทั่วประเทศ thaihealth

นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. กล่าวว่า ปีนี้นอกจากสสส. จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กระดับประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัยแล้ว กลุ่มเด็กเล็ก 2-8 ขวบ สสส. ส่งเสริมให้เด็กเข้าถึงโอกาสในการเล่นอย่างอิสระ (Free Play) สร้างการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านอย่างอิสระ เพราะเห็นว่าทุกวันนี้เด็กไทยมีเวลาเล่นน้อยลง

รายงานวิจัยพบว่าเมื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาที่เน้นวิชาการ เด็กจะมีเวลาเล่นอิสระไม่ถึง 60 นาทีต่อวันโดยใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องเรียนและการเรียนพิเศษ จึงต้องเร่งสร้างความตระหนักในกลุ่มผู้ใหญ่เพื่อให้เข้าใจในความสำคัญของการเล่นอิสระของเด็ก ที่สำคัญในยุคดิจิตอลเราไม่สามารถปิดกั้นหรือไม่ให้เด็กเล่นสื่อได้ ดังนั้น การเล่นอิสระตามความสนใจของเด็กนับเป็นทางเลือกสำคัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการและทักษะชีวิตของเด็ก และยังช่วยลดการใช้เวลาหน้าจอของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

ปิดเทอมสร้างสรรค์ 2,500 กิจกรรมทั่วประเทศ thaihealth

ขณะที่ ป้ามล ทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย) บ้าน กาญจนาภิเษก กล่าวว่า ต้องอยู่กับเยาวชนที่เป็นคนปลายน้ำ มีคดี ถูกทำให้หายไปจากสังคม สำหรับตนแล้ววันว่างเป็นเหตุนำไปสู่อาชญากรได้ เพราะไม่ใช่ทุกครอบครัวที่จะสามารถรับมือกับวันว่างของลูกได้อย่างมีคุณภาพ บ้านที่รับมือได้อาจจะพาลูกไปเที่ยว พาไปเข้าค่ายสร้างสรรค์ต่างๆ แต่ยังมีอีกหลายครอบครัวที่ผู้ปกครองไม่มีเวลา ไม่มีเงินมากพอที่จะทำเช่นนั้น ซึ่งหลายๆ ประเทศพร้อมลงทุนกับเด็กตรงนี้โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นน้ำ

"ดิฉันอยากให้รัฐลงทุนกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง ถ้าให้ตนเสนอ ตนอยากให้รัฐจัดกิจกรรมต่างๆ ช่วงปิดเทอม แล้วมีคูปองให้เด็กๆ ไปช็อปกิจกรรมเหล่านี้ได้อย่างอิสระ กิจกรรมที่จัดให้เด็กๆ ต้องหลากหลาย ถ้าภาครัฐไม่ทำเช่นนั้น ตนมองว่าการที่จะต้องมาสร้างสถานบำบัดติดยาเพิ่มเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณมากกว่า ควรป้องกันไว้ตั้งแต่ต้นดีกว่ามาแก้ทีหลัง" ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย) บ้าน กาญจนาภิเษก กล่าว

ปิดเทอมสร้างสรรค์ 2,500 กิจกรรมทั่วประเทศ thaihealth

ปิดท้ายที่ น้องญา ปราชญา ศิริ์มหาอิริยะโพธิ์ญา ประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกะปิ กล่าวว่า อยากให้ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญเด็ก วันว่างของเด็ก และช่วยทำให้เป็นวันว่างที่มหัศจรรย์และน่าจดจำสำหรับเด็ก

ปิดเทอมสร้างสรรค์ 2,500 กิจกรรมทั่วประเทศ thaihealth

สำหรับเว็บไซต์ www.ปิดเทอมสร้าง สรรค์.com ช่วยให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และ/หรือคุณครู ค้นหากิจกรรมได้ง่าย อย่างหลากหลายและโดนใจ ณ จุดบริการเดียว ถือเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลกิจกรรมช่วงปิดเทอมที่มีข้อมูลกิจกรรมมากที่สุด สำหรับรูปแบบกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม ปลดปล่อยศักยภาพ ค้นหาแววในการทำงาน ตลอดจนความสุขในการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ให้ครบทุกมิติ
          ผ่าน 4 หมวดกิจกรรม คือ
          1. ตามหาฝัน : ร้อง เต้น เล่นดนตรี ศิลปะและกีฬา เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายที่จะให้ทดลองในสิ่งที่อยากทำ
          2. แบ่งปันสังคม : อยากแบ่งปันสังคมมาร่วมด้วยช่วยกันกับพื้นที่นี้ กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ ผู้อื่นๆ
          3. ค้นหาตัวตน : ฝึกงานในอาชีพที่ใช่ อยากทำงานมีรายได้พิเศษ ฝึกทักษะชีวิตเพื่อสร้างความแข็งแกร่งกับตัวเอง
          4. เปิดโลกเรียนรู้ : พื้นที่และกิจกรรมที่ จะทำให้เราได้เรียนรู้โลกได้กว้างขึ้น เพิ่มจินตนาการแห่งการเรียนรู้

สนใจข้อมูลกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ในช่วงปิดเทอม เข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com และทวิตเตอร์ @pidterm

ปิดเทอมสร้างสรรค์ 2,500 กิจกรรมทั่วประเทศ thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม