กทม.แนะวิธีแจ้งเหตุติดเชื้อโควิด-19

| |
อ่าน : 1,947

ที่มา : แนวหน้า

กทม.แนะวิธีแจ้งเหตุติดเชื้อโควิด-19 thaihealth

แฟ้มภาพ

ชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ซึ่งตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 กำหนดให้แจ้งกรณีพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น ภายใน 3 ชั่วโมง นับจากพบเหตุนั้น

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ชี้แจงกรณีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ซึ่งตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 กำหนดให้แจ้งกรณีพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น ภายใน 3 ชั่วโมง นับจากพบเหตุนั้น

กรุงเทพมหานครขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งเหตุ ดังนี้ ผู้ที่ต้อง ดำเนินการแจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุม ดูแลบ้าน เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการ แพทย์ผู้ทำการรักษา ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ผู้ที่การชันสูตรทางการแพทย์หรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่มีการชันสูตรในการแจ้งเหตุ ให้เตรียมข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ของผู้แจ้ง ความสัมพันธ์กับผู้ป่วยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วยด้วยโรคโควิด-19 ชื่อ ที่อยู่ อายุ เพศ สัญชาติของผู้ป่วยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วยอาการสำคัญ

ผลการวินิจฉัยโรคขั้นต้นของแพทย์ผู้ทำการรักษา (ถ้ามี) วันที่เริ่มป่วยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วยกรณีแจ้งโดยผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ผู้ที่การชันสูตรทางการแพทย์หรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่มีการชันสูตร ให้แจ้งข้อมูลตามแบบที่กรมควบคุมโรคกำหนด โดยสามารถแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือทำหนังสือ/โทรศัพท์แจ้งที่ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดกทม.ทุกแห่ง 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม