รณรงค์ลดเผาพื้นที่เกษตรอย่างต่อเนื่อง

โดย
| |
อ่าน : 1,214

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

รณรงค์ลดเผาพื้นที่เกษตรอย่างต่อเนื่อง thaihealth

แฟ้มภาพ

สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร เดินหน้ารณรงค์ลดการเผาอย่างต่อเนื่อง หวังสร้างจิตสำนึกเกษตรกรให้ตระหนักถึงปัญหาการเผาพื้นที่การเกษตร ป้องปรามระงับยับยั้ง และแจ้งเหตุการณ์เผาในพื้นที่การเกษตร พร้อมเร่งขยายผลองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อลดการเผา

นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า สถานการณ์มลพิษทางอากาศจากค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สูงเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ จังหวัดสกลนครได้รณรงค์ลดการเผาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกรสามารถใช้วิธีการไถกลบตอซังข้าว และหว่านปุ๋ยพืชสดทดแทนการเผา เดินหน้าสร้างการรับรู้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในการเฝ้าระวังป้องกัน และปลูกจิตสำนึกในการไม่เผาเศษซากพืช หรือวัชพืช และวัสดุทางการเกษตร ป้องปรามระงับยับยั้ง และแจ้งเหตุการณ์เผาในพื้นที่การเกษตร รวมถึงเสริมสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกของเกษตรกร ให้ตระหนักถึงปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ซึ่งเกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยหมักจากฟางข้าวผลิตพลังงานทดแทนจากการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผลิตฟางอัดก้อนเพิ่มประสิทธิภาพอาหารสัตว์ การใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อลดการเผาพื้นที่การเกษตร พร้อมแนะนำการควบคุมไฟป่าอย่างถูกวิธี

เกษตรจังหวัดสกลนคร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร กำหนดกิจกรรมในการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมากิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ให้สามารถเป็นวิทยากรด้านการเกษตรปลอดการเผา โดยให้ความรู้พื้นฐานด้านการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตร นำเสนอทางเลือกและสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาแก่เกษตรกร เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและจิตสำนึกของเกษตรกร ให้ยอมรับการทำการเกษตรแบบปลอด

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ได้กำหนดดำเนินการที่แปลงนาของเกษตรกรบ้านธาตุหมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร พื้นที่บริเวณนี้มีข้อมูลสถิติการเผาในพื้นที่การเกษตรพื้นที่ สปก. พื้นที่ชุมชนและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นจำนวนมากที่สุดในจังหวัดสกลนคร จำนวนจุดในพื้นที่ตำบลธาตุ ส่วนมากทำการเพาะปลูกข้าวและไร่อ้อยโรงงาน

ทั้งนี้สถานการณ์มลพิษทางอากาศจากค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจ สาเหตุสำคัญของปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าวเกิดขึ้นจากการเผาในที่โล่ง และพื้นที่เกษตรกรทั้งการเผาขยะ เผาเศษใบไม้วัชพืช และเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม