พัฒนาโรงแรมปราศจากเชื้อโรค

| |
อ่าน : 516

ที่มา : เดลินิวส์

พัฒนาโรงแรมปราศจากเชื้อโรค  thaihealth

แฟ้มภาพ

โรงแรมเป็นที่ที่มีผู้เข้าพักอาศัยหมุนเวียนตลอดเวลา จึงอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคได้ ถ้าโรงแรมนั้นไม่มีระบบการดูแลด้านสุขลักษณะที่ดีเพียงพอ ทั้งในด้านของห้องพักที่ปราศจากแมลงรบกวนหรือดูดกินเลือด ปราศจากเชื้อโรคต่าง ๆ ทั้งเชื้อลีจิโอเนลล่า เชื้อโนโรไวรัส หรือเชื้อโรคที่อาจมีการระบาดเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ดังเช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและนานาชาติอยู่ในขณะนี้ ขณะเดียวกันอาหารที่สะอาดและถูกสุขลักษณะก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน

นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนผู้บริหาร เข้าร่วมงานโครงการโรงแรมสะอาด ปราศจากเชื้อโรค อาหารปลอดภัย พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน

นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โครงการโรงแรมสะอาด ปราศจากเชื้อโรค อาหารปลอดภัย เป็นโครงการนำร่องที่ตอบสนองต่อนโยบายของประเทศในการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพระดับโลกและตอบสนองต่อนโยบายด้านสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว จึงเป็นโครงการที่ต้องสนับสนุนให้มีจำนวนโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น และขยายดำเนินการไปยังจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวทุกจังหวัดของประเทศ

นายวัชรพงศ์ กล่าวต่ออีกว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุข ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและโรงแรมเป็นอย่างมาก ท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับบัญชาจากท่านนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น "โครงการโรงแรมสะอาด ปราศจากเชื้อโรค อาหารปลอดภัย" จึงเป็นโครงการนำร่องที่ตอบสนองนโยบายของประเทศในการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพระดับโลกและตอบสนองต่อนโยบายด้านสาธารณสุข ด้านการท่องเที่ยว และเป็นโครงการที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้มีจำนวนโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มเติมให้มีการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนขยายขอบข่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับประชาชนผู้เข้าพักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้มีการดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการนำร่องตรวจสอบมาตรฐานให้กับโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ และจัดให้มีการรับรองมาตรฐานให้กับโรงแรมที่ร่วมโครงการและผ่านการรับรองเป็น "โรงแรมสะอาด ปราศจากเชื้อโรค อาหารปลอดภัย"

นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพของสถานประกอบการโรงแรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าพัก รวมทั้งเพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ของโรคระบาดในภาวะฉุกเฉินและวิธีการควบคุมโรคต่าง ๆ และพร้อมขยายเครือข่ายการดำเนินงานสู่จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม