อ.เขื่องใน เดินหน้าเมืองแห่งสุขภาวะ

โดย
| |
อ่าน : 617

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

อ.เขื่องใน เดินหน้าเมืองแห่งสุขภาวะ thaihealth

แฟ้มภาพ

ชาวอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รวมพลังสร้างสุขภาวะชุมชน สู่เขื่องในเมืองแห่งความสุข ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยชุมชมท้องถิ่น พร้อมกำหนดแนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และสร้างจิตอาสาขึ้นในชุมชน

ที่ศูนย์ฝึกอบรมและแสดงสินค้า OTOP อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่, ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.) อีสานล่าง และภาคีเครือข่าย ได้จัดเวทีจัดการความรู้สุขภาวะชุมชนสู่เขื่องใน เมืองแห่งความสุข 

ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยชุมชมท้องถิ่นอำเภอเขื่องในขึ้น โดยมีนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน ร่วมด้วยนายเทียน แผลงฤทธิ์ นายกองค์การบริการส่วนตำบลยางขี้นก หัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชน ผู้บริหารตัวแทนจาก อบต.ร่วมในงาน

สำหรับงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างการเรียนรู้แนวทางและแผนการขับเคลื่อนโครงการตำบลสุขภาวะ ด้วยการใช้เครื่องมือการวิจัยชุมชน และการจัดเก็บข้อมูลชุมชน เป็นฐานในการพัฒนาการบูรณาการงานเข้ากับงานประจำ และการสร้างจิตอาสาในชุมชน, กำหนดแนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เพิ่มปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ 

อันแสดงความเข้มแข็งในการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น, กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปสู่เขื่องในเมืองแห่งความสุข และลงนามบันทึกความร่วมมือกำหนดเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม