ออกมาตรการป้องกันบริจาคเลือด

โดย
| |
อ่าน : 1,011

ที่มา : เว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์

ออกมาตรการป้องกันบริจาคเลือด thaihealth

แฟ้มภาพ

ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทำให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้ออกมาตรการป้องกันการถ่ายทอดทางโลหิต อาทิ ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ควรงดบริจาคโลหิตชั่วคราว 4 เดือน

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในหลายประเทศ และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้ประกาศมาตรการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2019 ทางโลหิต ฉบับที่ 1 เลขที่ 2/2563 วันที่ 29 ม.ค. เพื่อให้งานบริการโลหิตของประเทศไทย มีคุณภาพปลอดภัยตามมาตรฐานสูงสุด และป้องกันมิให้รับบริจาคโลหิตจากผู้ที่มีความเสี่ยง จากการได้รับเชื้อไปสู่ผู้ป่วย

ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงได้ปรับมาตรการป้องกันการถ่ายทอด เชื้อไวรัส โควิด-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 2 โดยอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมธนาคารโลหิตแห่งสหรัฐอเมริกา และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตรายเก่า และผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ได้คัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต ดังนี้

1. ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ หรือเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 งดบริจาคโลหิต 4 เดือน

2. ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 งดบริจาคโลหิต 4 เดือน

3. ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัส โควิด-19 นับตั้งแต่ตรวจพบเชื้อ และหายป่วยโดยไม่มีอาการใดๆ หลงเหลืออยู่ งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์

4. ภายหลังบริจาคโลหิต หากผู้บริจาคโลหิตได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ให้แจ้งหน่วยงานที่รับ บริจาคโลหิตทันที

5. ผู้บริจาคโลหิตจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง โดยให้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริง

ทั้งนี้หากผู้บริจาคโลหิตไม่แน่ใจการได้รับเชื้อไวรัสดังกล่าว ควรงดการบริจาคโลหิตชั่วคราว ตามมาตรการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไวรัส โควิด-19 ทางโลหิตข้างต้น เพื่อเว้นระยะเวลาการพบเชื้อ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม