แผนยุทธศาสตร์ดื้อยาต้านจุลชีพ ผู้ป่วยลดกว่า 50%

| |
อ่าน : 868

ที่มา : คม ชัด ลึก

แผนยุทธศาสตร์ดื้อยาต้านจุลชีพ ผู้ป่วยลดกว่า 50% thaihealth

แฟ้มภาพ

แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 ซึ่งมีการดำเนินการใน 6 ยุทธศาสตร์สำคัญ การประมวลผลเบื้องต้นมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยับมาตรการดำเนินการของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนของการใช้ในคนและภาคเกษตร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลงถึง 50%

นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมระดับชาติว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพครั้งที่ 2 ว่า ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance: AMR) เป็นวิกฤติร่วมของทุกประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยมี ผู้เสียชีวิตจากเชื้อแบคทีเรียดื้อยาประมาณปีละกว่า 3 หมื่นคน ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจถึงปีละ 40,000 ล้านบาท

รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบันภายใต้การอำนวยการของคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ เพื่อแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศ ซึ่งการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาเกิดผลสำเร็จในหลายๆ ด้าน

โดยมีการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านสุขภาพ ในการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและสามารถช่วยชีวิตประชาชนที่ได้รับผล กระทบจากการดื้อยาต้านจุลชีพ พัฒนาระบบติดตามการใช้ยาต้านจุลชีพของประเทศไทยทั้งในคนและสัตว์ แก้ปัญหาเชื้อดื้อยาใน โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และขยายต่อไปยังโรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่นๆ และโรงพยาบาลเอกชน

ในภาคการเกษตร มีทั้งการลดใช้ยาต้านจุลชีพที่ไม่จำเป็นและไม่ใช้ยาต้านจุลชีพในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อการบริโภค เพื่อให้เป็นทางเลือกต่อประชาชน  ให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายให้ความรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาเชื้อดื้อยา "เมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์ในปี 2564 คาดว่าการป่วยจากเชื้อดื้อยาจะลดลงถึง 50% การใช้ยาต้านจุลชีพในคนและสัตว์จะลดลง 20% และ 30% ตามลำดับ รวมทั้งประชาชนมีความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา หลักในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้น 20% และประเทศไทยมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในระดับสากล" นายสาธิตกล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม