แผนยุทธศาสตร์ดื้อยาต้านจุลชีพ ผู้ป่วยลดกว่า 50%

| |
อ่าน : 547

ที่มา : คม ชัด ลึก

แผนยุทธศาสตร์ดื้อยาต้านจุลชีพ ผู้ป่วยลดกว่า 50% thaihealth

แฟ้มภาพ

แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 ซึ่งมีการดำเนินการใน 6 ยุทธศาสตร์สำคัญ การประมวลผลเบื้องต้นมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยับมาตรการดำเนินการของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนของการใช้ในคนและภาคเกษตร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลงถึง 50%

นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมระดับชาติว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพครั้งที่ 2 ว่า ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance: AMR) เป็นวิกฤติร่วมของทุกประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยมี ผู้เสียชีวิตจากเชื้อแบคทีเรียดื้อยาประมาณปีละกว่า 3 หมื่นคน ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจถึงปีละ 40,000 ล้านบาท

รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบันภายใต้การอำนวยการของคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ เพื่อแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศ ซึ่งการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาเกิดผลสำเร็จในหลายๆ ด้าน

โดยมีการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านสุขภาพ ในการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและสามารถช่วยชีวิตประชาชนที่ได้รับผล กระทบจากการดื้อยาต้านจุลชีพ พัฒนาระบบติดตามการใช้ยาต้านจุลชีพของประเทศไทยทั้งในคนและสัตว์ แก้ปัญหาเชื้อดื้อยาใน โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และขยายต่อไปยังโรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่นๆ และโรงพยาบาลเอกชน

ในภาคการเกษตร มีทั้งการลดใช้ยาต้านจุลชีพที่ไม่จำเป็นและไม่ใช้ยาต้านจุลชีพในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อการบริโภค เพื่อให้เป็นทางเลือกต่อประชาชน  ให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายให้ความรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาเชื้อดื้อยา "เมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์ในปี 2564 คาดว่าการป่วยจากเชื้อดื้อยาจะลดลงถึง 50% การใช้ยาต้านจุลชีพในคนและสัตว์จะลดลง 20% และ 30% ตามลำดับ รวมทั้งประชาชนมีความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา หลักในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้น 20% และประเทศไทยมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในระดับสากล" นายสาธิตกล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

โครงการ ทำ-มะ 2600 ปีแห่งการตื่น 26 วันเปลี่ยนชีวิต  โรคกรดไหลย้อน  สวดมนต์  ผลไม้เพื่อสุขภาพ  บุหรี่เมนทอล  ตำบล  แอลฟา-แลคตัลบูมิน  ไม่ดื่มเหล้า  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ นักวิชาการประจำแผนงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดเรื้อรัง  ครัวโลก  รายรับรายจ่าย  เวชศาสตร์ชะลอวัย  สร้างพลังงาน  ดีหรือไม่ดี  มูลนิธิไทยรัฐ ชุมชน นักเรียน ท้องถิ่น จิตสำนึก  จินตภาพแห่งศรัทธา  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth วารสาร Thaijogging วิ่งเพื่อสุขภาพ ประจำเดือน มีนาคม 2555  พระปลัดมานัส  ภาวะหัวใจวาย  วงการหนังสือไทย  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม