เชื้อดื้อยากระทบเศรษฐกิจ ผู้เสียชีวิตเพิ่มปีละกว่า 30,000 คน

| |
อ่าน : 664

ที่มา : มติชน

เชื้อดื้อยากระทบเศรษฐกิจ ผู้เสียชีวิตเพิ่มปีละกว่า 30,000 คน thaihealth

แฟ้มภาพ

เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance: AMR) เป็นวิกฤตร่วมของทุกประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อแบคทีเรียดื้อยาประมาณปีละกว่า 30,000 คน ส่งผล กระทบทางเศรษฐกิจถึงปีละ 46,000 ล้านบาท

กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาการ สมาคมและองค์กรวิชาชีพ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้การอำนวยการของ "คณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ"เพื่อแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศ

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า การแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและสามารถช่วยชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดื้อยาต้านจุลชีพได้เป็นอย่างดี มีการพัฒนาระบบติดตามการใช้ยาต้านจุลชีพของประเทศไทยทั้งในคนและสัตว์ มีการดำเนินงานแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา ในโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกำลังจะขยายต่อไปยังโรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่นๆ และโรงพยาบาลเอกชน ในฝั่งภาคการเกษตร มีทั้งการลดใช้ยาต้านจุลชีพที่ไม่จำเป็นและไม่ใช้ยาต้านจุลชีพในการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคเพื่อให้เป็นทางเลือกต่อประชาชน

ทั้งนี้ ในการร่วมดำเนินงานของทุกภาคส่วนมุ่งให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาเชื้อดื้อยา และเมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์ในปี 2564 คาดว่าการป่วยจากเชื้อดื้อยาจะลดลงถึงร้อยละ 50 การใช้ยาต้านจุลชีพในคนและสัตว์จะลดลงร้อยละ 20 และ 30 ตามลำดับ รวมทั้งประชาชนมีความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา ตระหนักในการใช้ยาอย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และประเทศไทย มีระบบ จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในระดับสากล

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม