ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น ด้วยสติในองค์กร

โดย
| |
อ่าน : 2,063

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น ด้วยสติในองค์กร thaihealth

แฟ้มภาพ

สสส. ผนึก เสถียรธรรมสถาน ชูโมเดล Happy Workplace เชื่อม 15 องค์กรธุรกิจ มุ่งกลุ่มสร้างรัง-สร้างลูก-สร้างโลก เปลี่ยนที่ทำงานให้เป็น ‘ครอบครัวแห่งสติ’

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เสถียรธรรมสถาน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรธุรกิจ 15 แห่ง ได้แก่ บมจ.ทีวีไดเร็ค บจก.ไนซ์แอพพาเรล บจก.ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร บจก.อีเกิ้ลส์แอร์แอนด์ซี บจก.ไอดอลซิสเทิม บจก.เอ็น.ยู.ซี.อินเตอร์แพค หจก.ลาภทักษิณพลาสติก โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงแรมโฆษะขอนแก่น บจก.อิมเมจเฟอร์นิเจอร์ บจก.สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล บจก.สยามสไมล์โบรกเกอร์ บจก.มินเซนแมชีเนอรี่ และ บจก.ไทดี้คลีนนิ่ง

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ‘ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร’ ผ่านกลไกระดับนโยบาย เครือข่าย และความรู้ ด้วยการทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างพลเมืองไทยทุกวัยในสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับครอบครัว และเป็นวัยทำงานที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กรและสังคม

ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น ด้วยสติในองค์กร thaihealth

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร และผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยสตรีวัยทำงาน ด้วยการบูรณาการ Happy 8 โดยใช้ Happy Soul เป็นจุดเริ่มต้นพัฒนาสติและปัญญาในการทำงาน หากมีความสุขในทุกมิติของชีวิตจะสามารถยกระดับความสุขระดับปัจเจกชนจนไปสู่ความสุขในระดับมหภาคได้ คนวัยทำงานเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศ และยังเป็นผู้ดูแลคนอีก 2 รุ่น คือ รุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูกหลาน

จึงร่วมกับเสถียรธรรมสถานริเริ่มโครงการ “ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร” เพื่อเชิญชวนองค์กรภาคธุรกิจหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการจัดการอารมณ์และปัญหาที่ซับซ้อนในความสัมพันธ์ของคนต่างรุ่น

ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น ด้วยสติในองค์กร thaihealth

โดยมีภาคีเครือข่าย  สหวิชาชีพมาร่วมกันสร้างโปรแกรมพัฒนาบุคลากรทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการให้สติเป็นไลฟ์ สไตล์ และโค๊ช ทักษะชีวิตผ่านห้องเรียนออนไลน์ MOOC สำหรับบุคลากรแกนนำ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสร้างรัง (หนุ่มสาวที่เริ่มสร้างครอบครัว) กลุ่มสร้างลูก (พ่อแม่ที่มีลูกทุกวัย) และกลุ่มสร้างโลก (คนทำงานที่ต้องดูแลพ่อแม่หรือเตรียมตัวเองสู่สังคมสูงวัย) ซึ่งทักษะเป็นจุดเชื่อมสำคัญในการรวมพลังครอบครัว องค์กร และสังคมเพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิสรัปชั่นได้

ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น ด้วยสติในองค์กร thaihealth

“โครงการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร ช่วยสร้างทักษะชีวิตในการจัดการปัญหาในครอบครัว และสติในการอยู่ร่วมกันในองค์กร เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทุกองค์กรกำลังเผชิญอยู่ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน และยิ่งปัญหานี้เกิดขึ้นกับบุคลากรเจน Y ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิด ทัศนคติ และไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างไปจากคนรุ่นก่อน การเติมเต็มความสัมพันธ์แบบร่วมทุกข์ร่วมสุขเสมือนครอบครัวเดียวกัน

นอกจากจะทำให้บุคลากรรู้สึกได้รับการดูแลแล้ว การติดอาวุธทางปัญญาให้แก่บุคลากร คือ สติและทักษะชีวิตที่จะเผชิญสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ เกิดเป็นทักษะติดตัวที่ในการจัดการปัญด้วยสติ ทั้งการสื่อสาร และสร้างภาวะผู้นำแบบร่วม ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของโครงการในการขับเคลื่อนสังคมด้วยการสร้างคนวัยทำงานที่มี ‘ครอบครัวอบอุ่น’ และ ‘สติ’ ในการดำเนินชีวิตทั้งในระดับครอบครัว องค์กร และสังคม” ดร.ประกาศิต กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม