ปั้นนักสื่อสารสุขภาวะเพื่อสังคมรุ่นใหม่

โดย
| |
อ่าน : 3,704

ที่มา: โครงการสื่อสารแผนงานระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา สสส.

ปั้นนักสื่อสารสุขภาวะเพื่อสังคมรุ่นใหม่ thaihealth

สสส. หนุนพลังนิสิตนักศึกษาด้านการออกแบบสู่นักสื่อสารสุขภาวะรุ่นใหม่ ปักธงดึงสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศบูรณาการสหวิชาชีพพัฒนาสื่อเพื่อประเทศไทยน่าอยู่

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม หรือ University Network for Chance – UNC ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) องค์กรภาคประชาสังคม สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ เปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์พัฒนาองค์ความรู้ในการออกแบบและผลิตสื่อเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสังคม สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม

ภายใต้ "โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยน่าอยู่" ปีที่ 6 โดยมีการจัดแสดงผลงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ (Bacc) มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 17 คณะ จาก 13 มหาวิทยาลัย ประเด็นการสื่อสารสะท้อนปัญหาสังคมร่วมสมัย อาทิ ปัญหาด้านสื่อออนไลน์และการกลั่นแกล้งทางสื่อออนไลน์ (Bully), ปัญหา PM 2.5, ปัญหาขยะ การคุกคามทางเพศ ฯลฯ

อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ว่า "การที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านการออกแบบเพื่อการสื่อสารลุกขึ้นมาวิเคราะห์สภาพปัญหา และนำมาพัฒนาการออกแบบสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมในมิติต่าง ๆ เท่ากับเป็นการสร้าง "ภูมิคุ้มกัน" ให้กับเยาวชน เมื่อจบไปทำงานจะเป็นนักสื่อสารสุขภาวะที่นำความรู้ความสามารถนี้ไปพัฒนาการออกแบบสื่อสารเพื่อสังคมในชีวิตจริงได้

โดยในอนาคต สสส. มุ่งหวังให้โครงการนี้ ได้มีการบูรณาการต่อยอดไปสู่สหวิชาชีพ ที่มีคณะ สาขาวิชาชีพอื่น ๆ อาจเป็นบัญชี กฎหมาย ได้เข้ามาร่วมสร้างและออกแบบสื่อเพื่อสังคม สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมด้วยกัน รวมทั้งมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในประเด็นต่างมาร่วมรับฟัง เพื่อสะท้อนกลับไปพัฒนาและปรับปรุงให้มีการใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน"

ปั้นนักสื่อสารสุขภาวะเพื่อสังคมรุ่นใหม่ thaihealth

อาจารย์ดนุ ภู่มาลี ประธานโครงการเครือข่ายมาหวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ ปีที่ 6 ได้กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาโครงการในอนาคต ว่า "เราเริ่มต้นทำโครงการนี้ ตั้งแต่ปี 2557 มีเพียง 6 คณะ จาก 4 มหาวิทยาลัย กระทั่งในปี 2562 เราดำเนินโครงการเข้าสู่ปีที่ 6 มีการเติบโตขึ้นเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม หรือ UNC ทั้งหมด 13 มหาวิทยาลัย 17 คณะ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ เราได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ คือ ไต้หวัน และสิงค์โปร์ ต้องการเข้ามาร่วมมือกับเรา ซึ่งทางเครือข่ายฯ ต้องขอใช้ระยะเวลาในการคิด หารือ เพื่อออกแบบโครงสร้างการขับเคลื่อนงานที่สอดคล้องกัน

ในอีกด้านก็อยากชวนมหาวิทยาลัยท้องถิ่น เข้ามาร่วมโครงการนี้ด้วย เราอยากดึงตัวตนและวัฒนธรรม สภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่มาออกแบบและสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ผลที่ได้รับจะตกอยู่ที่นิสิตนักศึกษา ที่จะเกิดกระบวนการเรียนรู้ปัญหา เกิดทัศนคติที่ดีในการออกแบบงานสื่อสารเพื่อสังคมที่จะสะท้อนความเป็นตัวตนของพวกเขาเองได้อย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม