นายกฯ เซ็นห้ามโฆษณาเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 2,286

ทำได้ในเชิงการสร้างสรรค์สังคม ไม่พบภาพสินค้า

 

          นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามกฎกระทรวงเรื่อง "กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์ เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 32 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้

          "ต่อไปการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต้องทำในเชิงการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้าง สรรค์สังคม โดยไม่ปรากฏภาพของสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่ปรากฏภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่ม หรือบริษัทผู้ผลิตแม้กฎกระทรวงยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่หากมีการโฆษณาก็ถือว่าผิด เช่น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้ตัดสินคดีผู้ที่โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่ามีความผิด" นพ.สมานกล่าว

          และว่า ขณะนี้ยังมีผู้ประกอบการผลิตโฆษณาออกมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่สนใจ

          กฎกระทรวง เช่น ช้าง สิงห์ และลีโอ ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้วกว่า 200 คดี ล่าสุดได้เดินทางไป จ.อุตรดิตถ์ พบว่ามีการใช้สนามกีฬาของเทศบาลจัดลานเบียร์ และพบว่ามีการจัดรายการส่งเสริมการขายโดยให้นำขวดเบียร์ที่ดื่มหมดแล้วไปแลกปฏิทินลีโอ จึงเตรียมที่จะเข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อหาทางดำเนินการต่อไป

          ทั้งนี้ หลักเกณฑ์โฆษณา คือ 1.แสดงได้เฉพาะโก้ของเครื่องดื่ม หรือโลโก้บริษัท 2.การประชาสัมพันธ์ต้องเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือความรู้ในทางสร้างสรรค์ เช่น การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีในสังคม 3.ภาพสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์บริษัทผู้ผลิตต้องไม่เป็นภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือบรรจุภัณฑ์ ไม่มีข้อความอวดอ้างสรรพคุณ ไม่เป็นการชักจูงใจให้บริโภคไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่แสดงให้ปรากฏในรูปแบบลักษณะ หรือภาพใดๆ ที่สามารถให้เห็นหรือทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

          4.การแสดงภาพสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต ตามข้อ 2 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับสื่อแต่ละประเภท กรณีสื่อโทรทัศน์ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ การแสดงภาพโดยผ่านเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นใดในทำนองเดียวกัน ขนาดไม่เกินร้อยละ 5 ของพื้นที่โฆษณาทั้งหมด และไม่เกินร้อยละ 5 ของเวลาโฆษณาทั้งหมด แต่ต้องไม่เกิน 2 วินาที โดยให้แสดงเวลา 22.00-05.00 น. และให้แสดงภาพสัญลักษณ์ดังกล่าว เฉพาะในตอนท้ายของการโฆษณาเท่านั้น กรณีสื่อสิ่งพิมพ์ขนาดไม่เกินร้อยละ 5 ของพื้นที่โฆษณาทั้งหมดห้ามแสดงที่ปกหน้า ปกหลัง คู่หน้ากลางหรือที่สิ่งห่อหุ้มสื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าว กรณีสื่ออื่นๆ ขนาดไม่เกินร้อยละ 3 ของพื้นที่โฆษณาในสื่อนั้น ทั้งนี้ ให้แสดงข้อความคำเตือนทุกครั้งและตลอดเวลาขณะที่แสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต โดยรูปแบบของข้อความคำเตือนนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมประกาศกำหนด ผู้ใดฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

update:02-04-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม