นายกฯ เซ็นห้ามโฆษณาเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 2,176

ทำได้ในเชิงการสร้างสรรค์สังคม ไม่พบภาพสินค้า

 

          นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามกฎกระทรวงเรื่อง "กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์ เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 32 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้

          "ต่อไปการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต้องทำในเชิงการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้าง สรรค์สังคม โดยไม่ปรากฏภาพของสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่ปรากฏภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่ม หรือบริษัทผู้ผลิตแม้กฎกระทรวงยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่หากมีการโฆษณาก็ถือว่าผิด เช่น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้ตัดสินคดีผู้ที่โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่ามีความผิด" นพ.สมานกล่าว

          และว่า ขณะนี้ยังมีผู้ประกอบการผลิตโฆษณาออกมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่สนใจ

          กฎกระทรวง เช่น ช้าง สิงห์ และลีโอ ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้วกว่า 200 คดี ล่าสุดได้เดินทางไป จ.อุตรดิตถ์ พบว่ามีการใช้สนามกีฬาของเทศบาลจัดลานเบียร์ และพบว่ามีการจัดรายการส่งเสริมการขายโดยให้นำขวดเบียร์ที่ดื่มหมดแล้วไปแลกปฏิทินลีโอ จึงเตรียมที่จะเข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อหาทางดำเนินการต่อไป

          ทั้งนี้ หลักเกณฑ์โฆษณา คือ 1.แสดงได้เฉพาะโก้ของเครื่องดื่ม หรือโลโก้บริษัท 2.การประชาสัมพันธ์ต้องเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือความรู้ในทางสร้างสรรค์ เช่น การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีในสังคม 3.ภาพสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์บริษัทผู้ผลิตต้องไม่เป็นภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือบรรจุภัณฑ์ ไม่มีข้อความอวดอ้างสรรพคุณ ไม่เป็นการชักจูงใจให้บริโภคไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่แสดงให้ปรากฏในรูปแบบลักษณะ หรือภาพใดๆ ที่สามารถให้เห็นหรือทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

          4.การแสดงภาพสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต ตามข้อ 2 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับสื่อแต่ละประเภท กรณีสื่อโทรทัศน์ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ การแสดงภาพโดยผ่านเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นใดในทำนองเดียวกัน ขนาดไม่เกินร้อยละ 5 ของพื้นที่โฆษณาทั้งหมด และไม่เกินร้อยละ 5 ของเวลาโฆษณาทั้งหมด แต่ต้องไม่เกิน 2 วินาที โดยให้แสดงเวลา 22.00-05.00 น. และให้แสดงภาพสัญลักษณ์ดังกล่าว เฉพาะในตอนท้ายของการโฆษณาเท่านั้น กรณีสื่อสิ่งพิมพ์ขนาดไม่เกินร้อยละ 5 ของพื้นที่โฆษณาทั้งหมดห้ามแสดงที่ปกหน้า ปกหลัง คู่หน้ากลางหรือที่สิ่งห่อหุ้มสื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าว กรณีสื่ออื่นๆ ขนาดไม่เกินร้อยละ 3 ของพื้นที่โฆษณาในสื่อนั้น ทั้งนี้ ให้แสดงข้อความคำเตือนทุกครั้งและตลอดเวลาขณะที่แสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต โดยรูปแบบของข้อความคำเตือนนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมประกาศกำหนด ผู้ใดฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

update:02-04-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

กฎหมายจราจร  ความรู้สึกดี  สภากาชาดไทย โลหิต พฤกษา บริจาคเลือด สร้างกุศล  ทักษะชีวิตเด็ก  ป้องกันอุบัติเหตุ  ชุมชนบ้านสทิงพระ  ขี้ลืม  ภาวะหยุดหายใจ  สร้างสุข สุขภาวะ สุขภาพ thaihealth ไทยเบิ้ง ตลาดนัด ศิลป วัฒนธรรม ชุมชน  ผู้บริโภคหัวใจสีเขียว  พระทำ  มอบตราสัญลักษณ์โครงการ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ปั่นชมหิ่งห้อยย่านบ้านบางกระสอบ จักรยานเพื่อน้อง โครงการปั่น ปันปัญญา ดิสเบรคทำงานได้อย่างไร ปั่นไปไว้พระทองคำเที่ยวเขาดิน  สำนักงานส่งเสริม สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)  ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว  สุภัสสรา ธนชาต  โรคอุบัติใหม่  ความมั่งคงทางอาหาร  งานงดเหล้าสู่อาเซียน  ความสัมพันธ์  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม