ส่งเสริมกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์

| |
อ่าน : 2,204

ที่มา : สวท.ตรัง

ส่งเสริมกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์  thaihealth

แฟ้มภาพ

จังหวัดตรัง ส่งเสริมกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์  เพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง  กล่าวว่า  ด้วยจังหวัดตรังได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่า  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ว่า คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้มอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์  โดยระดมความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในช่วงปิดเทอมขึ้น  การดำเนินงานได้จัดทำเว็บไซต์ภายใต้ชื่อ www. ปิดเทอมสร้างสรรค์.com โดยได้รวบรวมแผนการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ นำมาจัดหมวดหมู่เพื่อให้ค้นหาได้ง่ายลงไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน  แบ่งเป็น 4 หมวด ตามความสนใจของเด็ก ประกอบด้วย 1. ตามหาฝัน  2. แบ่งปันสังคม 3. ค้นหาตัวตน 4. สนุกฝึกฝนเปิดโลกเรียนรู้  และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนมากที่สุด   เนื่องจากผลสำรวจพบว่าเด็กและเยาวชนจำนวนมาก   ไม่มีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ตรงใจ จากการประเมินผลการดำเนินงานมีผลตอบรับที่ดีมากมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 แสนคน  ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาได้ขยายการดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 15 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพะเยา ลำปาง ลำพูน เลย ขอนแก่น กาฬสินธุ์  มหาสารคาม สุรินทร์  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ สระบุรี เพชรบุรี ตรัง  พัทลุง และสงขลา  ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีนักจัดการปิดเทอมสร้างสรรค์ทำหน้าที่ดำเนินการรวบรวมกิจกรรมแผนงานจากภาคีเครือข่าย  หน่วยงานที่มีแผนการจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนได้นำส่งข้อมูลกิจกรรมมายังส่วนกลางเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ www. ปิดเทอมสร้างสรรค์.com   เป็นการสื่อสารและรับรู้กิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงปิดเทอมไปสู่เด็กเยาวชนและผู้ปกครอง

จังหวัดตรังพิจารณาเห็นแล้วว่า   กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ในช่วงปิดเทอมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง  ทราบถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะดำเนินการจัดกิจกรรมช่วงปิดเทอมหรือวันเสาร์-อาทิตย์ ให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน  สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีงบประมาณ  แต่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถติดต่อผ่าน สสส. ได้โดยตรง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม