คีตะมวยไทย สืบสานศิลปะได้สุขภาพ

โดย
| |
อ่าน : 638

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

คีตะมวยไทย สืบสานศิลปะได้สุขภาพ thaihealth

แฟ้มภาพ

คีตะมวยไทย หรือนาฏมวยไทย เป็นการออกกำลังกายโดยการนำท่าทางต่าง ๆ ของ “ศิลปะมวยไทย” มารวมกับการเต้นแอโรบิก โดยทางสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย เพื่อสุขภาพดีชีวีมีสุข

ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย เพื่อสุขภาพดีชีวีมีสุข ปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายกุลวัชร หงษ์คู ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี นายแพทย์สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมจำนวนมาก

นายแพทย์สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า โครงการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพดีชีวีมีสุข ปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ และมีทักษะในการออกกำลังกายโดยใช้ศิลปะมวยไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยในการออกท่าทาง และเผยแพร่วิธีการออกกำลังกายโดยใช้ศิลปะมวยไทย ให้แพร่หลายตลอดจนมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม