ราชทัณฑ์ปันสุข ดูแลสุขภาพช่องปากผู้ต้องขังในเรือนจำ

| |
อ่าน : 436

ที่มา : มติชน

 ราชทัณฑ์ปันสุข ดูแลสุขภาพช่องปากผู้ต้องขังในเรือนจำ thaihealth

แฟ้มภาพ

เปิดกิจกรรมรณรงค์ทันตสาธารณสุข สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โดยในกิจกรรมด้งกล่าวมีนายสมเกียรติ มณีรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ดำเนินโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม ตามหลักมนุษยธรรม กระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสนับสนุนและพัฒนาการจัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ

"ขณะนี้เรือนจำมีผู้ต้องขังกว่า 2,000 คน หลายรายมีปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงได้จัดทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัด 8 แห่ง โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์และโรงพยาบาลกองบิน 5 เข้าไปให้บริการผู้ต้องขังจำนวน 200 คน เพื่อยกระดับการจัดบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ" นายพัลลภ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม