สังคมใหม่ไร้ขยะ

โดย
| |
อ่าน : 1,454

ที่มา : หนังสือ GO ZERO WASTE ชีวิตใหม่ไร้ขยะ

สังคมใหม่ไร้ขยะ thaihealth

แฟ้มภาพ

"ขยะ" เป็นปัญหาที่ทุกคนต่างรับรู้ แต่หลายคนเลือกที่จะไม่ใส่ใจ ยังคงใช้ชีวิตประจำวันไปกับการทิ้งขยะอย่างต่อเนื่อง ขยะจึงส่งผลกระทบต่อสังคม โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อม เมื่อขยะเกิดขึ้นแล้ว เราต้องรับผิดชอบและหาทางจัดการขยะเหล่านี้ไม่ให้กลายเป็นปัญหา

"สังคมใหม่ไร้ขยะ" จะไม่กลายเป็นเพียงเรื่องขายฝัน หากเราพร้อมจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ผ่าน 2 วิธีการที่สามารถทำได้ไม่ยาก คือ

1. ลดการสร้างขยะ ด้วยการไตร่ตรองก่อนรับของสักชิ้นเข้ามาในชีวิต

2. นำขยะที่จำเป็นต้องเกิดขึ้น มาจัดการตั้งแต่ต้นทางด้วยการแยกประเภท เพื่อให้ขยะเหล่านั้นถูกส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง

ผลลัพธ์ที่ได้เกิดเป็นความเปลี่ยนแปลงทีละน้อย แต่หากได้คนละไม้คนละมือมาร่วมด้วยช่วยกัน ความเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กก็จะขยายขนาดใหญ่ขึ้น และสร้างความแตกต่างให้สังคมได้อย่างชัดเจน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม