กำหนดการ กิจกรรมรณรงค์รักสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2563 หัวข้อ รักออกแบบได้

โดย
| |
อ่าน : 270
กำหนดการ 
กิจกรรมรณรงค์รักสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2563 หัวข้อ “รักออกแบบได้”
วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 – 20.30 นาฬิกา
ณ ลานเซ็นทรัลพาร์ค (เพลินเดย์) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2
 
14.30 - 15.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสื่อมวลชน
15.00 - 15.15 น.     พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์รักสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2563 “รักออกแบบได้”
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย
• นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท)
กล่าวเปิดงาน โดย
• ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ) และรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1
ร่วมถ่ายภาพเปิดงาน
• ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ) และรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1
• ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
• นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท)
• นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด.
• ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2
15.15 - 15.45 น.     กิจกรรม “ออกแบบหมวกนิรภัยคู่รัก” รอบที่ 1 จำนวน 5 คู่ (10 ใบ)
**ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ) และรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 และ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ร่วมออกแบบหมวกนิรภัยด้วย
15.45 - 16.30 น.     เสวนาหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ร่วมออกแบบความรักความห่วงใยให้กัน”
(1) นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
(2) นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
(3) นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม
(4) นายชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูร นักแสดงจากละคร “วัยแสบสาแหรกขาด”
(5) ผู้แทนคู่รักวัยรุ่นที่ใช้รถจักรยานยนต์*
16.30 - 17.00 น.     มินิคอนเสิร์ตจากนักแสดงขวัญใจวัยรุ่น 
น้องฟลุท ชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูร (ช่อง 3) เรื่อง “วัยแสบสาแหรกขาด”
17.00 - 18.00 น.     กิจกรรม “ออกแบบหมวกนิรภัยคู่รัก” รอบที่ 2 จำนวน 5 คู่ (10 ใบ)
18.00 - 19.00 น.     มินิคอนเสิร์ตจากวง Laithong (ลายทอง) โรงเรียนระยองวิทยาคม 
โดย นางสาวกัญญาภัค อ่อนตรี (รายการกิ๊กดู เงาเสียงแก้ม วิชญาณี)
19.00 - 20.30 น.     กิจกรรม “ออกแบบหมวกนิรภัยคู่รัก” รอบที่ 3 จำนวน 15 คู่ (30 ใบ)
และมินิคอนเสิร์ตโดยศิลปินเด็กและเยาวชน 
20.30 น.                เสร็จสิ้นกิจกรรม / ปิดกิจกรรม 
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม