กำหนดการ กิจกรรมงาน สื่อสารสุขภาวะ (ทางเพศ)

โดย
| |
อ่าน : 272
กำหนดการ
กิจกรรมงาน “สื่อสารสุขภาวะ (ทางเพศ)”
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้อง 2014 (Theater) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ปิยชาติ 2) ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
12.00 - 13.00 น.     ออกเดินทางสู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ขึ้นรถตู้ที่ BTS หมอชิต)
13.00 - 13.30 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน
13.30 - 13.40 น.     กล่าวความเป็นมากิจกรรมภายในงาน “สื่อสารสุขภาวะ”
โดย คุณเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.  
13.40 - 13.55 น.     บรรยายพิเศษ “ทัศนคติเรื่องเพศ กับวัยรุ่น ”
โดย ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส.
13.55 - 14.30 น.     บรรยายหัวข้อ “จะ Move on อย่างไร...ในระยะไม่ปลอดภัย?” 
โดย คุณอัชรา แก้วประดิษฐ์ หัวหน้าทีมปฏิบัติการ คุณศรัญญา เกตจันทร์ เจ้าหน้าที่ 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม และแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
14.30 - 16.00 น.     บรรยายหัวข้อ “ถุงยางอนามัย มัน(ส์)ดีตรงไหน?” 
โดย มูลนิธิแพธทูเฮลท์
16.00 น.                  เดินทางกลับสู่ BTS หมอชิต
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม