นายกฯ ร่วมรณรงค์ผลักดันให้ผักนำ รับวาเลนไทน์

โดย
| |
อ่าน : 2,171

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

นายกฯ ร่วมรณรงค์ผลักดันให้ผักนำ รับวาเลนไทน์ thaihealth

แฟ้มภาพ

นายกฯ รับมอบช่อผักแทนความรักในช่วงวาเลนไทน์ หนุนจัดระบบอาหารเพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่ เชื่อมโยงเข้าสู่โรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน หวังเคลื่อนงานป้องกัน NCDs ครองแชมป์อันดับ 1 โลก

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณหน้าตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนฯ คนที่ 1 รับมอบ “ช่อผักนำรัก” ภายในกิจกรรมรณรงค์ ผลักดันให้ผักนำ เนื่องในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ เพื่อส่งเสริมให้ประชากรไทยบริโภคอาหารทุกมื้อให้ผักนำ พร้อมร่วมประกอบอาหารเมนูสลัดโรล ผักนำรัก ร่วมกับกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่ สสส. และภาคีเครือข่าย นำโดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. จัดขึ้น

นายกฯ ร่วมรณรงค์ผลักดันให้ผักนำ รับวาเลนไทน์ thaihealth

ดร.สุปรีดา กล่าวว่า จากผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 พบว่า คนไทยอายุ 15 ขึ้นไป รับประทานผักในปริมาณเฉลี่ย 2.2 ส่วนต่อวัน ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก แนะนำให้บริโภคผักและผลไม้วันละ 400 กรัม หรือเทียบเท่ากับ 5 หน่วยบริโภค (ผัก 3 ส่วน + ผลไม้ 2 ส่วน) เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  อย่างไรก็ตามพบว่า ประชากรโลกโดยส่วนใหญ่ยังคงบริโภคผักและผลไม้ในปริมาณที่ไม่เพียงพอ และส่งผลต่อปัญหาสุขภาพและการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้นตามมา โดยองค์การอนามัยโลกคาดประมาณว่า การเสียชีวิตของประชากรโลกกว่า 5.2 ล้านคน เป็นผลมาจากการบริโภคผักและผลไม้ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการตายด้วยโรคมะเร็งของประชากรโลก

ดังนั้น จึงเป็นความจำเป็นที่ประชากรต้องบริโภคอาหารให้ได้ตามข้อแนะนำมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคผัก และผลไม้ให้เพียงพอในแต่ละวัน เพื่อช่วยลดปัญหาการเจ็บป่วยและการตายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกี่ยวกับอาหาร สสส. โดยแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ จึงได้รณรงค์ผ่านโครงการ “ผลักดันให้ผักนำ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยอย่างเพียงพอเพิ่มขึ้น

นายกฯ ร่วมรณรงค์ผลักดันให้ผักนำ รับวาเลนไทน์ thaihealth

นายกฯ ร่วมรณรงค์ผลักดันให้ผักนำ รับวาเลนไทน์ thaihealth

“สสส. และภาคีเครือข่าย ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ โดยส่งเสริมมาตรการการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกผักปลอดภัยหรืออินทรีย์ เชื่อมโยงผลผลิตผ่านการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวเข้าครัวโรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน เพื่อส่งเสริมการกินผักปลอดภัยหรืออินทรีย์มากขึ้น อาทิ โรงเรียนส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย โรงพยาบาล รับซื้อผักปลอดภัยหรืออินทรีย์ จากเกษตรกรในชุมชน จัดตลาดสีเขียว ให้ประชาชนเข้าถึงผักปลอดภัยมากขึ้น ตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2579 ดร.สุปรีดา กล่าว 

นายกฯ ร่วมรณรงค์ผลักดันให้ผักนำ รับวาเลนไทน์ thaihealth

นายกฯ ร่วมรณรงค์ผลักดันให้ผักนำ รับวาเลนไทน์ thaihealth

นายกฯ ร่วมรณรงค์ผลักดันให้ผักนำ รับวาเลนไทน์ thaihealth

ทั้งนี้ สสส. ได้พัฒนาชุดความรู้ สื่อสารรณรงค์ รวมทั้งได้ผลิตภาพยนตร์โฆษณาในช่องทางสื่อหลัก คือ โฆษณาชุด “ผักนำ” และสื่อออนไลน์ 2 เรื่อง คือ ชุด “ผักบุ้ง” และ “กวางตุ้ง”  พร้อมทั้งมีปฏิทินผักตามฤดูกาล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของผัก ที่จะมีให้ดาวน์โหลดได้ในสื่อออนไลน์ www.thaihealthlifestyle.com และเพลงเพราะรักจึงผักนำ เรียบเรียงโดย สิงโต นำโชค หรือนายนำโชค ทะนัดรัมย์ นักร้อง นักแต่งเพลง ซึ่งจะมีการเปิดตัวในงานแถลงข่าววันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Park@Siam

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม