กำหนดการเวทีโชว์ แชร์ เชื่อม : ตอน สุข 3D ที่หนองบัวลำภู

โดย
| |
อ่าน : 292
กำหนดการ
เวทีโชว์ แชร์ เชื่อม : ตอน “สุข 3D ที่หนองบัวลำภู”
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สวนสุดใจ ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู – เลมอน ทรี ฟาร์ม อ.นางกลาง จ.หนองบัวลำภู
และ ศูนย์ปราชญ์พ่อบัวพันธ์ บุญอาจ จ.หนองบัวลำภู
 
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 
11.00 - 12.45 น.     เดินทางไปสวนป้าเพ็ญ บ้านป่าแดงงาม ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
12.45 - 13.45 น.     รับประทานอาหารกลางวันปลอดสาร ณ สวนป้าเพ็ญ
13.45 - 14.00 น.     เดินทางไปสำนักงานกองทุนสวัสดิการชุมชน บ้านป่าแดงงาม
14.00 - 14.50 น.     ณ กองทุนสวัสดิการชุมชน 
• กล่าวต้อนรับ
โดย นายอ้ม ทิธรรม ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน 
• กล่าวสถานการณ์อาหารปลอดภัย จ.หนองบัวลำภู
โดย ทพญ.วรางคณา อินทโลหิต สำนักงาน  สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
• กล่าวการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังเข้าร่วมเกษตรปลอดภัย
โดย นายอ้ม ทิธรรม ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน
• กล่าวให้ข้อเสนอแนะ
โดย *ผู้แทน สสส. 
14.50 - 15.00 น.     เดินทางไปสวนสุดใจ บ้านป่าแดงงาม
15.00 - 16.00 น.     กิจกรรม 
• กล่าวสถานการณ์โรคเนื้อเน่า
โดย นายบุญทัน รัตนวงสิน รองประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน
• กล่าวแนะนำสวนสุดใจ
โดย นางสุดใจ
• กล่าวประสบการณ์เคยป่วยด้วยโรคเนื้อเน่าจากสารเคมีทางการเกษตร
โดย ตัวแทนเกษตรกร 
กิจกรรมศึกษาสวนสุดใจ แหล่งอาหารปลอดภัย
16.00 - 16.30 น.     เดินทางไป เลมอน ทรี ฟาร์ม ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
16.30 - 18.00 น.     ณ เลมอน ทรี ฟาร์ม
กิจกรรม 
Workshop แปรรูปอ้อยอินทรีย์เป็นน้ำตาล - ทำเครื่องดื่มสุขภาพ
Workshop สัมผัสวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ เก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำมาประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
18.00 น.                 พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ เลมอน ทรี ฟาร์ม
 
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
08.45 - 09.00 น.     ออกเดินทางไป ศูนย์ปราชญ์พ่อบัวพันธ์ ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
09.00 - 10.00 น.     ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อบัวพันธ์ 
• กล่าวตอนรับ โดย นายบัวพันธ์ บุญอาจ ปราชญ์ชาวบ้าน จ.หนองบัวลำภู
• เปิดเวที โชว์ แชร์ เชื่อม : “สุข 3D ที่หนองบัวลำภู”
โดย นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 2
นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ คณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5 และคณะที่ 8 สสส.
• รู้จัก สสส. และระบบสนับสนุนภาคีเครือข่าย สสส.
โดย ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส.
10.00 - 12.00 น.     กิจกรรม
ศึกษาแปลงผักได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand 
ศึกษาสวนเกษตรอินทรีย์ พร้อมรับฟังเทคนิคการทำเกษตรไร้สารเคมี 100%
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวันปลอดสาร ณ ศูนย์เรียนรู้พ่อบัวพันธ์
13.00 - 15.00 น.     เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี จ.อุดรธานี
16.20 - 17.20 น.     เดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
 
เตรียมพบกับ
• สุข 3D สุขดี สร้างได้ด้วยผู้นำการเปลี่ยนแปลง สุขดี สร้างได้ด้วยพลังผู้ผลิต ผู้บริโภค สุขดี สร้างได้ด้วยนโยบายจังหวัด
• อัพเดตสถานการณ์อาหารปลอดภัยโซนอีสานบ้านเฮา
• เปิดใจเกษตรกรผู้เคยป่วยด้วยโรคเนื้อเน่าจากสารเคมีทางการเกษตร จนเกือบเอาชีวิตไม่รอด
• ลงพื้นที่ศึกษาแปลงผักได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand 
• เปิดเทคนิคการทำเกตรปลอดสารเคมี 100%
• กิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย
 
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม