กำหนดการ รณรงค์เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ 2563 ภายใต้แนวคิด Love Me,Love Your Health

โดย
| |
อ่าน : 397
กำหนดการ
รณรงค์เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์  2563
ภายใต้แนวคิด "Love Me,Love Your Health"

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  เวลา 09.00 - 12.30 น. 
ณ เกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

09.00 - 09.30 น.     ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง 
09.30 - 10.00 น.     กิจกรรมดนตรี เพลงรักเพลงสร้างสรรค์
10.00 - 10.10 น.     กล่าวต้อนรับโดย : นายวทัญญู  แสงแก้ว
(ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่)
10.10 - 10.20 น.     กล่าวเปิดกิจกรรม
โดย นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
10.20 - 10.30 น.     กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “วอร์มอัพ ก่อนออกกำลังกาย” 
เดินรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์
10.30 - 11.30 น.     เสวนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “Love Me,Love Your Health”
- เปิดผลสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่น 
“แฟนแบบไหนที่ใฝ่หา กับพฤติกรรมไหนน่าเอือมระอาสุดๆ”
โดย นางสาวปาลิณี ต่างสี ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่
- คู่รักที่เปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยความรัก
โดย นางสาวภัทรธิรา ลีลเศรษฐพร
นายอธิวัฒน์  อภิเลิศรุ่งรัตน์
ดำเนินรายการโดย นายนฤบดี จันทรส 
(เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม MediaMove )
11.30 - 12.30 น.     ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและรับประทานอาหาร
12.30 น.                   เสร็จสิ้นกิจกรรม
 
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม