สุวรรณภูมิเพิ่มคัดกรองผู้โดยสารขาออก คุมไวรัสโคโรน่า

| |
อ่าน : 1,252

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน

สุวรรณภูมิเพิ่มการคัดกรองผู้โดยสารขาออก

แฟ้มภาพ

"สุวรรณภูมิ" เพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาออก เส้นทางจีน ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน  หลัง WHO ประกาศการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา เป็น "ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ" เพื่อความมั่นใจสูงสุด ด้าน ขบ. แจกฟรีหน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ ให้ป้องกัน "แท็กซี่" กลุ่มเสี่ยงไวรัส

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เพิ่มมาตรการคัดกรองเฝ้าระวังผู้โดยสารขาออกที่เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร หลังจากที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศ "ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่าง ประเทศ" (Public Health Emergency of International Concern หรือ PHEIC) เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2563

โดยมีการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนและเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากและทางหูพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จากกรมควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการคัดกรอง ผู้โดยสารขาออก จำนวน  4 จุด ได้แก่ 1. จุดตรวจค้นร่างกายและสัมภาระผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ โซน 3, 2. จุดตรวจหนังสือเดินทางขาออกโซน 3 ช่องทาง Fast track (หลังเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร Row T), 3. จุดตรวจหนังสือเดินทางขาออกโซน 2 ช่องทาง Fast Track (หลังเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร Row W), 4. จุดตรวจหนังสือเดินทางขาออกโซน 1 (หลังเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร Row A)

ปัจจุบัน สนามบินสุวรรณภูมิ มีการจัดเครื่องเทอร์โมสแกนเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวนทั้งสิ้น 6 เครื่อง และเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากและทางหูรวมกันมีจำนวนมากกว่า 20 เครื่อง โดยในส่วนของการตรวจคัดกรอง ผู้โดยสารขาเข้ามีการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน จำนวน 5 จุด ที่บริเวณจุดตัดอาคารเทียบเครื่องบิน D จำนวน 2 จุด และบริเวณทางเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองจำนวน 3 จุด และการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนในส่วนของผู้โดยสารขาออกอีกจำนวน 1 จุด (จุดตรวจหนังสือเดินทาง ขาออก โซน 3)

นอกจากนี้ ยังเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ที่ผู้โดยสารสัมผัส เช่น รถเข็นกระเป๋า ห้องน้ำ จุดกรอกเอกสาร ตม.ขาเข้า เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และเครื่องออกบัตร Taxi Kiosk รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถเช่า รถลิมูซีน รถแท็กซี่ ให้หมั่นทำความสะอาดภายในห้องโดยสาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ  ขบ.ป้องกัน "แท็กซี่" กลุ่มเสี่ยง แจกฟรีหน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้แก่ผู้ขับรถแท็กซี่ ว่า คนขับแท็กซี่ ถือเป็นกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมากที่สุด มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่และรับโรคติดต่อทางเดินหายใจได้ง่าย และล่าสุดได้มีคนขับรถแท็กซี่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาแล้ว โดยได้กำชับให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ และ ทำความสะอาดห้องโดยสารทุกครั้งก่อนและหลังที่รับส่งผู้โดยสาร เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับรถแท็กซี่และผู้โดยสาร และระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ขบ.ร่วมกับกรมควบคุมโรค และ กรมการท่องเที่ยว ร่วมกันจัดบริการตรวจสุขภาพผู้ขับรถแท็กซี่  (Fitness to Drive) และฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เอกซเรย์ปอด ทดสอบการมองเห็นระยะไกล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม