ติวเข้ม อสส. ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า

| |
อ่าน : 694

ที่มา : เดลินิวส์

ติวเข้ม อสส. ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า thaihealth

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เป็นประธานเปิดการอบรมแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) กรุงเทพมหานคร

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 องค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศยกระดับการแจ้งเตือนการระบาดของโรคดังกล่าวเป็นระดับที่ 3 โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ ซึ่งทางสำนักอนามัย กทม. ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับทีม อสส. และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในระดับชุมชน และป้องกันการแพร่กระจายของโรคไวรัสปอดอักเสบ เพื่อให้การประสานความร่วมมือเป็นไปในทางทิศเดียวกัน

จึงจัดการอบรมชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 ให้แก่ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข, อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ทั้ง 68 แห่ง รวมทั้งสิ้น 748 คน เพื่อขยายต่อความรู้ให้อาสาสมัครสาธารณสุขอีกประมาณ 10,000 คนได้รับทราบให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้แจกหน้า กากอนามัยไปแล้วกว่า 1.6 ล้านชิ้น โดยแบ่งจุดแจก 7 แห่ง และจะเพิ่มพื้นที่การแจกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะแจกในเขตพื้นที่ชุมชนแออัด พร้อมสั่งการให้ทั้ง 50 เขต ลงพื้นที่ทำความสะอาด เพื่อลดการแพร่กระจายตัวของเชื้อโรค.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม