กำหนดการ พิธีประกาศผลและมอบรางวัล โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2

โดย
| |
อ่าน : 476
กำหนดการ
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล
โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. (ใกล้ MRT ลุมพินี)
 
09:00 - 10:00 น.     ลงทะเบียน ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
10:15 - 10:20 น.      พิธีกรกล่าวต้อนรับ
10:20 - 10:30 น.     วีดิทัศน์สรุปภาพรวมการประกวด
10:30 - 10:40 น.     กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์โครงการ
โดย ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม สสส.
10:40 - 11:00 น.     มอบรางวัลนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และกล่าวแสดงความยินดีแก่ทีมที่ได้รับรางวัล 
โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
11:00 - 11:20 น.     มอบรางวัลชมเชย และมอบเกียรติบัตรแก่ทีมที่ผ่านเข้าร่วมการประกวดรอบสุดท้าย
โดย นพ.ปัญญา ไข่มุก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกีฬา และที่ปรึกษาโครงการประกวด
11:20 - 11:40 น.     ถาม - ตอบ วิธีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
โดย ทีมชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวะศึกษา
11:40 - 12:00 น.     เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
12:00 น.                ผู้จัดการและทีมที่ได้รับรางวัลให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักวิชาการและนวัตกรรม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม