ห่วงเด็กและวัยรุ่นนับหมื่นป่วยเบาหวาน

โดย
| |
อ่าน : 3,624

ที่มา : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

ห่วงเด็กและวัยรุ่นนับหมื่นป่วยเบาหวาน thaihealth

แฟ้มภาพ

จากการประเมินโดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย พบปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนไทยที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 หลายหมื่นคน ซึ่งเป็นเบาหวานชนิดที่เกิดในคนตั้งแต่อายุน้อย วัยเด็กเล็ก วัยเรียนและวัยรุ่น เนื่องจากร่างกายหยุดผลิตฮอร์โมนอินซูลิน เผยขาดโอกาสเข้าถึงเครื่องตรวจวัดน้ำตาล เพื่อใช้ดูแลควบคุมระดับน้ำตาลด้วยตัวเอง

เด็กและเยาวชนที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 กลุ่มนี้ มีความยากลำบากในการใช้ชีวิตเป็นอย่างยิ่ง จำเป็นต้องคอยเจาะเลือดตรวจวัดระดับน้ำตาลก่อนรับประทานอาหารทุกมื้อ นับปริมาณอาหารที่จะรับประทานในแต่ละมื้อ จากนั้นต้องฉีดอินซูลินเข้าสู่ร่างกายด้วยตนเอง ก่อนที่จะรับประทานอาหารได้ ในกรณีที่มีระดับน้ำตาลผิดปกติก็ต้องเจาะเลือดบ่อยขึ้น ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วแต่ละคนจะต้องเจาะเลือดตรวจ 4-6 ครั้ง/วัน และต้องฉีดอินซูลิน 3-4 ครั้ง/วัน ต่อเนื่องทุกวัน โดยไม่มีวันหยุด

เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ชนิดที่เจาะเลือดปลายนิ้ว ที่สามารถตรวจวัดระดับน้ำตาลได้ด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้ แต่อุปกรณ์ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมอยู่ในรายการของกรมบัญชีกลางและประกันสังคม ในขณะที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพิ่งเริ่มดำเนินการอยู่ในช่วงเบื้องต้น ในขณะที่เด็กๆ และเยาวชนเหล่านี้จำเป็นต้องมีใช้ทุกวัน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายส่วนอุปกรณ์สำหรับแผ่นตรวจระดับน้ำตาลและแผ่นตรวจสารคีโตน มีค่าใช้จ่ายอยู่ราว13,000 บาทต่อปี ทำให้ครอบครัวของผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์นี้ได้ ซึ่งทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลทำได้ยาก และมีความเสี่ยงร้ายแรงจากภาวะน้ำตาลสูงหรือต่ำมากเกินไป นอกจากนี้ที่ผ่านมามีผู้ป่วยซึ่งไม่มีเงินซื้อแผ่นตรวจใหม่และใช้แผ่นตรวจที่หมดอายุ ทำให้คำนวณปริมาณอาหารและอินซูลินที่ต้องฉีดผิดพลาด ทำให้ระดับน้ำตาลผิดปรกติถึงขั้นโคม่าเลยทีเดียว

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง กล่าวว่า “ขณะนี้ทางสมาคมฯ พยายามผลักดันให้อุปกรณ์ตรวจวัดน้ำตาล เข้าไปอยู่ในรายการของ สปสช. เพื่อให้เด็กๆ ได้เข้าถึงการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดน้ำตาลในเลือดแบบเจาะปลายนิ้วได้อย่างถ้วนหน้า ก้าวข้ามปัจจัยเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว เพื่อให้เด็กเหล่านี้เติบโตในคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยในระหว่างนี้ทางสมาคมก็ได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน เพื่อระดมทุนช่วยเหลือครอบครัวขาดแคลนที่มีบุตรหลานป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 เพื่อเป็นการเยียวยาปัญหาในระยะสั้นมาอย่างต่อเนื่อง”

ล่าสุดสมาคมโรคเบาหวานฯ ร่วมมือกับเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สำนักอนามัย กทม. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายชมรมเบาหวานไทย ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน และกลุ่มเพื่อนเบาหวาน จัดกิจกรรม Fight Diabetes Run วิ่งสู้เบาหวาน เป็นกิจกรรมวิ่งสะสมระยะ (Virtual Run) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนและระดมทุนช่วยกองทุนเบาหวานเด็ก ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 – 15 มกราคม 2563 โดยได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 50,577 คน ได้ระยะทางรวมทั้งสิ้น 4,735,737 กิโลเมตร สามารถระดมทุนได้ 3.9 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึง อุปกรณ์ตรวจวัดน้ำตาลแบบเจาะเลือดปลายนิ้วได้ราว 300 คน ใน 1 ปี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม