พัฒนาสื่อโภชนาการสงฆ์ไทยไกลโรค

โดย
| |
อ่าน : 7,805

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์

ภาพประกอบจาก เว็บไซต์มติชนออนไลน์

พัฒนาสื่อโภชนาการสงฆ์ไทยไกลโรค thaihealth

จุฬาฯ จับมือ สสส. และภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อสังคม โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 ในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ คู่มือโภชนาการสำหรับพระ สายวัดเอวและสื่อสำหรับฆราวาส

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในงาน “จุฬาฯ พบสื่อมวลชน” ที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาฯ ว่า จุฬาฯ กำหนดเป้าหมายการบริหารมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน กำหนดภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่การเรียนการสอน, การวิจัยและสร้างนวัตกรรม, การกำหนดนโยบายและการดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย และการสร้างความเชื่อมโยงและผูกพันกับสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว เช่น Chula MOOC การเรียนระบบออนไลน์ฟรี, โครงการจุฬาฯ ชนบท เพิ่มโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา, โครงการสงฆ์ไทยไกลโรค, โครงการแคร์สักนิดชีวิตเปื้อนฝุ่น เรียนรู้การอยู่กับฝุ่น PM 2.5, จุฬาฯ  นำความรู้พัฒนา จ.น่าน, โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และเร็วๆ นี้จะเปิดตัว Chula Art Town

โดยคณะศิลปกรรม จุฬาฯ ร่วมมือกับภาคเอกชนแปลงโฉมพื้นที่สวนหลวง สามย่าน สยามสแควร์ ลิโด้คอนเน็คท์ และคณะทันตแพทย์ จุฬาฯ ให้เป็นพื้นที่ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ เป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ และจะให้การอบรมแก่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม นำเที่ยว ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.sustainability.chula.ac.th

ศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า จุฬาฯ ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มหาเถรสมาคม (มส.), สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.), กระทรวงสาธารณสุข (สธ.), สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พัฒนาสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 ประกอบด้วยคู่มือโภชนาการสงฆ์ไทยไกลโรค, สูตรสงฆ์ไทยไกลโรค, โปสเตอร์, สายวัดเอวและสื่อสำหรับฆราวาส และได้นำสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 ส่งไปยังโรงพยาบาลสังกัด สธ.ทั่วประเทศ ถึงระดับตำบล และวัดทุกตำบลทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม