งานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน

| |
อ่าน : 1,625

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

งานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน thaihealth

สสส. – ศูนย์คุณธรรม – มูลนิธิหัวใจอาสา ชูโมเดล Happy Workplace เน้นคุณธรรมจริยธรรมด้านความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ผลิต 17 ผลงานนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กร

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่โรงแรมใบหยกสกาย ประตูน้ำ กรุงเทพฯ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และมูลนิธิหัวใจอาสา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน “MORAL BUSINSS FORUM 2020” โดยภายในงานมีการเสวนา หัวข้อ ถอดรหัสการส่งเสริมคุณธรรมในภาคธุรกิจ พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมภาคเอกชน

งานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน thaihealth

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคม สนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในองค์กรภาคเอกชน ได้ร่วมมือกับ สสส. ใช้แนวคิด Happy Workplace เพื่อส่งเสริม Happy Heart (นํ้าใจงาม) และ Happy Soul (มีคุณธรรม) เป็นการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา (Spiritual Health) และสุขภาวะทางปัญญา (Spiritual Health) ให้แก่คนทำงานในองค์กร โดยเน้นคุณธรรมจริยธรรมด้านความพอเพียง มีวินัย สุจริต และมีจิตอาสา เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะให้สามารถขยายผลในวงกว้าง ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร

งานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน thaihealth

นางสาวชัชณารัช จันทนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร กล่าวว่า จากผลสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562 พบว่า จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจำนวน 56.5 ล้านคน มีงานทำ 37.3 ล้านคน ผลการศึกษาสถานการณ์สุขภาวะวัยแรงงาน พบว่า การทำงานทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยจากอาการทางจิต ด้านจิตใจ มีความเครียดสูงจากหนี้สิน ด้านสังคม มีแนวโน้มพฤติกรรมความเป็นปัจเจกสูง เคารพและปฏิบัติตามกติกาสังคมน้อย สสส. จึงให้ความสำคัญกับคนวัยทำงานในองค์กรด้วยหลักการ Happy Workplace ในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ

งานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน thaihealth

“นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน เป็นคลิปวีดิโอ 17 ผลงาน อาทิ “ธีระ กับ อนงค์นาฎ” นำเสนอเรื่องการอดออม https://youtu.be/5bbtXnv_T7A จัดทำโดย บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด “Integrity & Trust ผู้มีคุณธรรม” นำเสนอเรื่องจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม https://youtu.be/zSgOgQQNAFk จัดทำโดย บจก.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เป็นต้น เน้นการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรให้เห็นความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเนื้อหามีความสำคัญในการพัฒนาคนวัยทำงานสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานในทุกองค์กร” นางสาวชัชณารัช กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม