อบรมขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนน

| |
อ่าน : 2,963

ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพประกอบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อบรมขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนน thaihealth

นิเทศศาสตร์ ราชภัฏโคราช จับมือ สสส. อบรมขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดโครงการ NRRU มหาวิทยาลัยปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (22.14) โดยมี ดร.ไสว กันนุลา ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายนฤบดี จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม Media Move และผู้สนับสนุนทุนดำเนินโครงการ กล่าวแนะนำโครงการ ซึ่งกิจกรรมได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง กฎจราจร-วินัยจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดย สถานีตำรวจภูธรสีดา เรื่อง การขับขี่อย่างปลอดภัย และองค์ประกอบของการขับขี่ โดย ฮอนด้า บิ๊กวิง โคราช (HONDA big Wing Korat) และเรื่อง การขับขี่รถยนต์ให้ปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดย บริษัท โคราชฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ ณ บริเวณด้านข้างอาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา (อาคาร 34) ปิดท้ายด้วยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ทางการจราจร และการเดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อรวมพลังชาวราชภัฏโคราช ให้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย พร้อมทั้งได้รับความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยและกฎหมายการจราจรที่ถูกต้อง ตลอดจนได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านสนามจำลอง อันเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษากฎจราจรในมหาวิทยาลัย เกิดการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม